home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Seminar

Title
ASA SEMINAR : งานสถาปนิก'60
ASA FORUM 2017
5-7 มิ.ย. 60 | โครงการอบรม BIM รุ่น 14 และการใช้งาน Autodesk Revit 2017
1 เม.ย. 60 | โครงการ ASA DIALOGUE หัวข้อ "WHBC ARCHITECTS"
3-5 เม.ย. 60 | โครงการอบรม BIM และการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่นที่ 13
8 เม.ย. 60 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 5/60 "ดูงาน สวิตซ์ ปลั๊ก กับ Panasonic"
27 พ.ค. 60 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 6/2560 "กาวยึดติดและยาแนวรู้แล้วยัง?"
18 มี.ค.60 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/60 "งานประตูเหล็ก Diamond Door และเรียนรู้อุปกรณ์กับ Häfele"
11-12 มี.ค. 60 | โครงการสถาปัตย์สัญจร "หยิบเก่ามาเล่าใหม่ 250 ปี สิ้นอยุธยา"
24 FEB 2017 | Green and Sustainable Architecture Workshop & Public Lecture
25 ก.พ. 60 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่2/60 "Metal Claddingsolid, composite & innovation"
4 ก.พ. 60 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1/60 “ ศึกษาดูงาน เหล็กชุบกัลวาไนซ์ และเยี่ยมโรงงานวีว่า บอร์ด ”
(ปิดรับลงทะเบียน) 6, 12-13 พ.ย. 59 | โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เส้นทางสถาปนิกอาชีพ'59
(ปิดรับสมัคร) เชิญเข้าร่วมการฟังบรรยาย โดยสถาปนิกระดับโลก Wolf D. Prix - Coop Himmelb(l)au Lecture
20 ส.ค. 59 | ISA โครงการพัฒนาชีพ ครั้งที่ 19/59 "Architectural Glass Today"
27-29 ก.ค. 59 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 17/59 "การประมาณราคาเบื้องต้น"
23 ก.ค. 59 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพครั้งที่ 15/59 “ ดูงาน Precast Concrete & AAC ”
9 ก.ค. 59 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพครั้งที่ 9/59 "การออกแบบ Acoustic ในงานสถาปัตยกรรม"
28 พ.ค. 59 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 10 /59 หัวข้อ "ในวันที่ Sika มาอยู่ข้างๆ Lanko"
เปิดรับลงทะเบียน ASA FORUM 2016 | งานสถาปนิก'59
31 มี.ค. 59, 1 เม.ย. , 4 เม.ย. 59 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ "อบรม BIM และการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit 2016"
20มิย56 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 9/56 “การออกแบบติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับอาคาร”
5 มี.ค. 59 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 5/59 แสงสัมมนา ครั้งที่ 10 หัวข้อ "กว่าจะเป็นโคมไฟ"
16-18 ก.พ. 59 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ "อบรม ArchiCAD BIM และการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD 19"
27 ก.พ. 59 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/59 "ISA Building Material Visit Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-59"
30 ม.ค. 59 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1/59 “ISA Building Material Lecture Series : รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-59”
โครงการอบรม BIM และการใช้งานโปรแกรม Autodest Revit 2015
19 ธ.ค. 58 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 19/58 “การประมาณราคา (ขั้นสูง) รุ่นที่ 1 ”
28 พ.ย. 58 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งพิเศษ “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลกระทบต่อสถาปนิกเพียงใด”
7 พ.ย. 58 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพครั้งที่ 17/58 งานแสงสัมมนาครั้งที่ 9 "Entertaining Light"

Pages