home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ผลักดันนายกรัฐมนตรี สนับสนุนสถาปนิกไทยบุกตลาดต่างประเทศ

        วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เป็นเพียงวันทำงานธรรมดาวันหนึ่งไม่ได้พิเศษแตกต่างจากวันทำงานวันอื่นๆสำหรับคนทั่วๆไป แต่สำหรับคณะทำงานสมาคมสถาปนิกสยามฯแล้ว พวกเราคิดว่าวันนี้เป็นวันพิเศษ เนื่องจากเป็นจุดเริ่มของความสำเร็จในการผลักดันให้ภาครัฐ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของประเทศ หันมามองวิชาชีพสถาปนิกและให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม 

        ในวันที่กล่าวถึงนี้ สมาคมสถาปนิกสยามฯได้เป็นแกนหลักในการผลักดันร่วมกับสมาคมวิชาชีพพันธมิตรของเรา ได้แก่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย, สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย, สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย, สมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและสมาคมวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการไปทำธุรกิจในต่างประเทศ และการจัดเสวนาในหัวข้อ การเจาะตลาดต่างประเทศสำหรับธุรกิจที่ปรึกษา ออกแบบและก่อสร้างไทย ในรูปแบบ LUNCH TALK ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐก ในเรื่องนโยบายของรัฐบาลที่จะสนับสนุนการไปประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ 
        นานมากแล้วที่วิชาชีพสถาปนิกของเราถูกผู้บริหารประเทศมองข้าม จนมีการตั้งคำถามกันเล่นๆสนุกๆว่า ภาครัฐยังจำได้หรือไม่ว่ายังคงมีวิชาชีพสถาปนิกอยู่ในประเทศไทย
        พวกเราเคยสงสัยว่าสถาปนิกประเทศอื่นๆที่ประสบความสำเร็จ เป็นเพราะความเก่งของสถาปนิกเองหรือมีปัจจัยอื่นๆสนับสนุน มาถึงวันนี้พบความจริงแล้วว่า นอกจากสถาปนิกจะต้องเก่งเองแล้ว สภาวะแวดล้อม กฎระเบียบกติกา รวมทั้งการสนับสนุนจากส่วนต่างๆ จะต้องเอื้ออำนวยให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นด้วย รัฐบาลในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เจริญแล้ว สนับสนุนวิชาชีพสถาปนิกทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือแม้แต่ในทางลับ เพื่อให้วิชาชีพสถาปนิกเป็นหัวหอกบุกตลาดในหลายๆด้าน ด้วยมองว่าวิชาชีพของเราเป็นต้นน้ำของมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจที่จะตามมา
        ด้วยความคาดหวังว่าการผลักดันครั้งนี้   นอกจาก โชคดีได้จัดเสวนาในสถานที่อันทรงเกียรติอย่างทำเนียบรัฐบาล และมีนายกรัฐมนตรีมาพูดให้ฟังเรื่องนโยบายแล้ว บางทีวิชาชีพสถาปนิกจะ “โชคดี” ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นเรื่องเป็นราวเสียที
        หลายท่านคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “โชคดี” มักไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่มีเบื้องหลังมาจากการทำงานอย่างหนัก พวกเราคณะทำงานในสมาคมฯ ก็เชื่อในคำกล่าวนี้และเราไม่เพียงแค่เชื่อเท่านั้น แต่เราได้  “ทำ ด้วย
         
ทวีจิตร จันทรสาขา
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2551-2553

ที่มา จดหมายเหตุอาษา 09-2552

ข่าว: