home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

วิบากกรรมรัฐสภาแห่งใหม่

 

นับเป็นวิบากกรรมของวิชาชีพสถาปนิก สำหรับการประกวดแบบรัฐสภาแห่งใหม่ ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ทั้งจากบุคคลในแวดวงวิชาชีพและประชาชนทั่วไป มีข่าวลือกันตั้งแต่ยังไม่ตัดสินเรื่องวิ่งเต้นจ่ายเงินใต้โต๊ะ, ความสงสัยในขีดความสามารถ และคุณสมบัติของกรรมการ, การไม่เห็นด้วยในขั้นตอนและเงื่อนไขการประกวด, การลอกแบบงานประกวดอื่นมาส่งในการประกวดครั้งนี้, การเสนอให้สถาปนิกต่างชาติเข้ามาร่วมแข่งขัน, ไปจนถึงสายสัมพันธ์ด้านศิษย์เก่าสถานศึกษาของกรรมการ ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม วันนี้การประกวดแบบก็สรุปการตัดสินลงแล้ว โดยส่วนตัวรู้สึกเสียดายงานที่เข้าประกวดหลายงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งเชื่อว่าทุกทีมทำมาอย่างเต็มที่และหวังที่จะได้รับการคัดเลือกดัวยกันทุกคน และขณะเดียวกันก็เชื่อในเกียรติของกรรมการ ถึงแม้ความเชื่อลักษณะนี้จะดูเป็นความเชื่อแบบอุดมคติก็ตาม
คิดว่าทุกวันนี้เราเสพเรื่องร้ายๆมามากพอแล้ว โลกใบนี้ไม่ได้มีมุมมองมุมเดียวและในโลกแห่งความเป็นจริง ก็มักไม่ได้เป็นดำหรือขาว แต่เป็นเทาแก่มากไล่ไปจนถึงเทาอ่อนมาก ขอเสนอมุมมองในด้านดีของการประกวดแบบรัฐสภาครั้งนี้ดูบ้าง
1.    สถาปนิกเป็นผู้ชนะประกวดแบบรัฐสภา
รู้หรือไม่ว่าโครงการขนาดใหญ่ๆ ในอดีตนั้น ผู้ที่ชนะการประกวดแบบ บ่อยครั้งที่ Team Leader หาใช่บริษัทสถาปนิกแต่อย่างใดไม่ แต่เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีบริษัทสถาปนิกร่วมเป็นทีมย่อยในทีมหรือมีลูกจ้างในบริษัทวิศวกรเป็นสถาปนิก และข้อสำคัญนอกจากผู้ชนะจะเป็นบริษัทสถาปนิกแล้ว ยังเป็น “สถาปนิกไทย” ด้วย
2. ทางราชการและฝ่ายการเมืองรู้จักสถาปนิกดีขึ้น
พวกเราชอบคิดกันว่าอาชีพสถาปนิกเป็นอาชีพมีเกียรติสูง และเป็นที่รู้จักในสังคม แต่จากประสบการณ์พบว่ามีคนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองที่บริหารประเทศไม่รู้จักอาชีพเราดีพอ แยกงานแยกความรับผิดชอบของสถาปนิกกับวิศวกรก็ยังแยกไม่ถูก
หลังการประกวดแบบรัฐสภาครั้งนี้อดคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้ว่า ฝ่ายการเมืองและทางราชการรู้จักพวกเราสถาปนิกมากขึ้น ให้เกียรติเรามากขึ้น หลายคนตกใจกับงานที่เราทำส่งกัน ถึงกับหลุดปากว่าน่าจะให้มีการประกวดแบบงานราชการกันให้มากๆ และไม่มีใครบ่นว่าทางราชการจ่ายค่าแบบเราสูงเกินไปเลย
3. งานสถาปัตยกรรมได้รับความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม
            นานมากแล้วที่งานสถาปัตยกรรมในประเทศไทยไม่ได้รับความสนใจและไม่มีคนพูดถึง การประกวดแบบรัฐสภาครั้งนี้ไม่ว่างานที่ชนะประกวดจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ใดก็ตาม อย่างน้อยประชาชนก็รู้สึกว่างานสถาปัตยกรรมส่งผลกับส่วนรวม เป็นของประชาชน และตัวของเขาก็อยากวิจารณ์และมีสิทธิกับเรื่องนี้
4. ไม่มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ชนะการประกวดแบบ
ว่ากันว่าความลับไม่มีในโลก เหตุการณ์หลายอย่างของการประกวดแบบรัฐสภา น่าจะพอให้เชื่อได้ว่าไม่มีทุจริตคอรัปชั่นในขั้นตอนการประกวดแบบครั้งนี้ หรือถ้ามีความพยายามจะกระทำ เข้าใจว่างานนี้ก็กระทำไม่สำเร็จ
สังคมเรามีคนที่รู้ปัญหาและชี้ให้เห็นปัญหาจำนวนมาก แต่หาคนที่ช่วยกันแก้ปัญหาได้น้อยเต็มที ประเทศเราบอบช้ำกันมามากแล้ว ปีใหม่นี้ผมขอเชิญชวนมาช่วยกัน คิดดี ทำดี ทำเรื่องสร้างสรรค์กันดีกว่า
อย่างน้อยถ้าไม่ทำเพื่อชาติ เพื่อส่วนรวม เพื่อวิชาชีพ ก็ขอให้ทำดีเพื่อตนเอง
 
ทวีจิตร จันทรสาขา
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2551-2553
 
 
ที่มา จดหมายเหตุอาษา 11-2552
ข่าว: