home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เป็นเจ้าภาพจัดงาน UIA Forum 2010

 

            ระยะหลังมานี้ จะพบว่ามีสมาคมสถาปนิกในหลายประเทศพยายามวางยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำในวิชาชีพด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงานสำคัญๆ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อปีกว่าๆที่ผ่านมาสมาคมสถาปนิกเกาหลีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสถาปนิกเอเซีย ARCASIA ที่เมืองปูซาน อย่างยิ่งใหญ่   ส่วนสมาคมสถาปนิกญี่ปุ่นก็ไม่น้อยหน้าจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม UIA Congress ที่กรุงโตเกียวในปี 2011 มีการทุ่มงบประมาณจัดงานเป็นเงินหลายร้อยล้านบาท   ส่วนสมาคมสถาปนิกสิงคโปร์ก็จัดงาน Singapore Biennale มาสู้กับงาน Venice Biennale ของอิตาลี   หรือแม้แต่สมาคมสถาปนิกเล็กๆอย่างปากีสถานก็พยายามเต็มที่เพื่อขอเป็นเจ้าภาพจัดประชุมARCASIA ที่เมืองลาฮอร์ ทั้งที่ในเมืองลาฮอร์ มีระเบิดพลีชีพแทบจะทุกเดือน
            มาวันนี้ จากการที่สมาคมฯได้ผลักดันและยื่นความจำนงต่อ สหภาพสถาปนิกโลก ( UIA-International Union of Architects )ขอเป็นเจ้าภาพจัดงาน UIA Forum ตั้งแต่เมื่อตอนที่คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบันเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆ    UIA ได้มีมติเลือกให้สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
            " เจ้าภาพจัดงาน UIA Forum 2010 ที่กรุงเทพ "
            ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อวงการสถาปนิกไทย และเป็นครั้งแรกที่เราได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน UIA
            แต่คำถามก็คือ เราจะจัดไปทำไม ? การลงทุนจัดงานครั้งนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ ?   สมาชิกสมาคมและวงการสถาปนิกไทยจะได้อะไรจากการจัดงาน UIA Forum 2010 ?
            คำตอบเรื่องนี้ ถ้าไม่นับเรื่องภาพลักษณ์ที่ดีของวงการสถาปนิกไทย ไม่นับเรื่องประโยชน์ที่ได้จากการเจราในเรื่องการปฏิบัติวิชาชีพ ไม่นับเรื่องข้อมูลแนวทางหลักสูตรการศึกษา ไม่นับเรื่องการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างชาติ   ไม่นับเรื่องทำให้ภาครัฐเห็นความสำคัญของสถาปนิกไทย
            ในงาน UIA Forum 2010 นอกจากจะมีการบรรยายโดยสถาปนิกชื่อดังจากชาติต่างๆ อาทิเช่น Billie Sien จากสหรัฐอเมริกา   Riken Yamamoto จากญี่ปุ่น และ Wiel Arets จากเนเธอร์แลนด์ แล้ว   สมาคมฯยังเห็นโอกาสที่จะผลักดันให้สถาปนิกไทยขึ้นมาเทียบชั้นในเวทีระดับนานาชาติ ด้วยการพิจารณาคัดเลือกสถาปนิกเลือดใหม่ อนาคตของวงการ คุณอมตะ หลูไพบูลย์ และคุณทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ ให้เป็น 2 ตัวแทนของพวกเราสถาปนิกชาวไทยขึ้นเวทีกระทบไหล่สถาปนิกดังระดับโลกในงานนี้
            สมาคมฯไม่หวังอะไรเกินจริงว่าจะมีสถาปนิกไทยส่วนใหญ่มาร่วมงาน UIA Forum 2010 แต่คาดหวังว่างานนี้จะสร้างบรรยากาศสร้างแรงบันดาลใจ และกระแสตื่นตัวให้กับนิสิตนักศึกษา รวมทั้งสถาปนิกรุ่นใหม่ของไทยให้ผลิตงานที่มีคุณภาพ และมีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนา   จนวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้จะมีสถาปนิกไทยก้าวขึ้นไปเป็นสถาปนิกระดับโลก
            ซึ่งถ้าหากความคาดหวังนี้เป็นจริง หรืออย่างน้อยเข้าใกล้ความจริง
            การลงทุนครั้งนี้ ก็น่าจะคุ้มค่า
 
ทวีจิตร จันทรสาขา
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2551-2553
 
ที่มา จดหมายเหตุอาษา 03-2553
ข่าว: