home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ภาพกิจกรรมสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 กันยายน 2554 สถาปัตย์วิพากษ์

 

1 เมษายน 2554 พิธีเปิดโครงการนำร่องปรับปรุงพื้นที่สาธารณะรอบมรดกวัฒนธรรมย่านกะดีจีน 30 เมษายน 2554 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯและพิธีรดน้ำขอพรสถาปนิกอาวุโส


   
28 พฤษภาคม 2554 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 8 มิถุนายน 2554 งานแถลงข่าวสถาปนิก 55 ครั้งที่ 1

   
23 กรกฎาคม 2554 โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 11/54 "ISA Building Material Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-54 :ระบบกันซึม...ไม่รู้แล้วจะซึม (?)” 29 กรกฎาคม 2554 กิจกรรมเสวนา ASAtalkative "เปิดให้สุด"
   
 6 สิงหาคม 2554 ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 12/54 “การจัดทำรายการประกอบแบบก่อสร้าง (Specification)” 26 สิงหาคม 2554 ASAtalkative "ดีไซน์ กาก..กาก"
 
   
27 สิงหาคม 2554 ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 13/54 "“ครบเครื่องเรื่อง CM” ภาค CM จานด่วน 10 กันยายน 2554 ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 14/54 “ISA Building Material Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 2-54 : อะลูมิเนียมคอมโพสิทของใครอย่างไรดี?”
   
   
   

 

 

ข่าว: