home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 | แยกพัฒนาการ: รวมพลวิชาชีพสถาปนิก "วันสถาปนิก"

แยกพัฒนาการ: รวมพลวิชาชีพสถาปนิก "วันสถาปนิก"
พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

คลิกดูคลิป>>

 
          สมามสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าว วันสถาปนิก ในงานสถาปนิก' 52 "re - vision / ตั้งทิศ - ปรับทัศ" มุ่งสร้างจิตสำนึกสถาปนิกไทย ใส่ใจสังคม สิ่งแวดล้อม โดยมี นายทวีจิตร จันทรสาขา นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบริราชาชูปถัมภ์ และนายสมิตร โอบายยะวาทย์ ประธานจัดงานสถาปนิก' 52 ร่วมให้รายละเอียด พร้อมเชิญชวนประชาชนเยี่ยมชมงานสถาปนิก'52