home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 | 9 สถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่น

9 สถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่น
ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

คลิกดูคลิป>>

 
          เสาะแสวงหาอาคารตัวอย่างที่มีแนวทางการออกแบบก่อสร้างตามแนวสถาปัตยกรรมสีเขียวที่น่าสนใจภายในประเทศมาตั้งแต่ปี 2551 ล่าสุดสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลสถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่นของไทย  (ASA  Green  Awards) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้รางวัลแด่อาคารสีเขียวต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันควรค่าแก่การเชิดชูเกียรติ
          โดยสถาปัตยกรรมดีเด่น   ทั้ง  9  แห่ง  ได้แก่  1.อาคารที่ทำการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (กฟผ.) ออกแบบโดยฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง  กฟผ.  อาคารสำนักงานสมัยใหม่ที่แสดงความพอเพียงแห่งนี้วางผังพื้นที่สำนักงานได้รับแสงสว่างธรรมชาติอย่างเต็มที่   และแผงกันแดดรูปแบบเรียบง่ายทันสมัย กลมกลืนกับบริบท  ใช้วัสดุเปลือกอาคารประสิทธิภาพสูง  วัดผลการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรมและเปิดเผย  มีการใช้นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์  นับเป็นก้าวแรกที่องค์กรระดับนี้เป็นผู้นำทำให้เกิดการพัฒนา
          2.ธนาคารกสิกรไทย  สาขาแจ้งวัฒนะ  ออกแบบโดยบริษัท  Design  103 International องค์กรและผู้ออกแบบตั้งใจจะทำให้เป็นอาคารเขียวในระดับนานาชาติ  ให้ความสนใจในองค์ประกอบสถาปัตยกรรมสีเขียว เช่น การเลือกที่ตั้ง การอนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์พลังงาน สภาพแวดล้อมภายในที่น่าอยู่และมีสุขภาวะ  จุดสำคัญของอาคารนี้นอกจากใช้ระบบเปลือกอาคารและระบบวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง  ก็คือการเลือกซื้ออาคารเก่ามาปรับปรุงแทนที่จะสร้างขึ้นใหม่  รวมทั้งปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างลานคอนกรีตที่จอดรถเดิมให้เป็นสวนสาธารณะที่ให้น้ำซึมลงดินได้ ลดภาวะปรากฏการณ์เกาะร้อน
          3.ธนาคารแห่งประเทศไทย  บางขุนพรหม  ออกแบบโดยบริษัท  Plan  Architects  เน้นการประหยัดพลังงานและการให้แสงสว่างธรรมชาติเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานอาคาร  สุขภาวะของผู้ใช้อาคารอย่างเต็มที่  การออกแบบโดยรวมกลมกลืน  เรียบง่าย  สง่างามนำสมัย และมีระดับความพอเพียงสำหรับเป็นอาคารที่ทำการของรัฐระดับสูง  การจัดวางผังบริเวณและการจัดที่ว่างระหว่างอาคารที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ดินทั้งหมดได้ลงตัว  น่าอยู่อาศัย  ต้อนรับ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับอาคารราชการอื่นๆ  ที่จะนำเอาไปเป็นตัวอย่างสร้างอาคารที่มีคุณภาพต่อไป
          4.The  Avenue  รัชโยธิน  Siam  Future ออกแบบโดยบริษัท Contour จุดเด่นของโครงการนี้อยู่ตรงความตั้งใจที่ได้สละพื้นที่จัดเป็นที่ว่างสีเขียวมากกว่าเกณฑ์ทั่วไป   มีการเก็บรักษาต้นไม้ใหญ่เดิมไว้  การวางผังรูปร่างอาคารมีการถอยร่นจากถนน  หลีกเลี่ยงตำแหน่งต้นไม้เดิม  เกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันอย่างกลมกลืนระหว่างภายในและภายนอก  ก่อเกิดเป็นพื้นที่ของสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้นสมัยใหม่ที่ส่งเสริมให้คนออกมาเดินใช้เวลาภายนอกห้องปรับอากาศมากขึ้น
          5.สนามบินนานาชาติสมุย   ออกแบบโดยบริษัท  Habita  ลักษณะเด่นอาคารนี้คือกลมกลืนกับบริบททางวัฒนธรรม   ดึงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเขตร้อนชื้นมานำเสนออย่างเด่นชัด  งดงาม ตั้งแต่การระบายอากาศธรรมชาติ  คุณภาพของแสงสว่างธรรมชาติ  การใช้วัสดุเป็น "สถาปัตยกรรมสีเขียว" ที่ลุ่มลึกกว่าการเป็นเพียง "อาคารเขียว" ตามมาตรฐานของตะวันตก
          6.หอศิลป์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ออกแบบโดยบริษัท  A49  จุดที่เด่นมากของอาคารนี้คือการนำเสนอรูปแบบของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่อาคาร   โดยการใช้หลังคาเขียว  หรือ Green Roof ขนาดใหญ่ที่ประสานการออกแบบเส้นสายที่สวยงามน่าสนใจ  ทำให้รู้สึกว่าตัวอาคารได้จมตัวลงไปกับพื้นโลก  เกิดขึ้นและกลับคืนสู่พื้นโลก  7.อาคารปฏิบัติการ  คณะเศรษฐศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ ออกแบบโดยบริษัท  ต้นศิลป์ สถาปัตยกรรมสีเขียวไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้มากๆ สำหรับอาคารหลังนี้มีการออกแบบในแนวทางสถาปัตยกรรมเขตร้อน  จุดสำคัญที่ไม่ได้ถึงกับซ่อนอยู่ เพียงแต่ไม่ได้ถูกทำให้เด่นชัดจนเกินไป คือ  การระบายตามธรรมชาติ  ภายในโถงที่เว้นพื้นที่ไว้เป็นพิเศษแสดงถึงความตั้งใจให้เกิดความน่าสบายตามธรรมชาติ ร่วมกับการออกแบบการกันแดดที่ช่องเปิดที่มีการวัดองศาดวงอาทิตย์อย่างถี่ถ้วน
          8.โรงงาน  Interface  Floor  ออกแบบโดยบริษัท  Thai  Nakano  Co.,Ltd.  โรงงานนี้เป็นอาคารแรกในไทยที่เข้ารับการประเมิน  LEED  มีองค์ประกอบของอาคารเขียวในทุกด้าน  ตั้งแต่การเพิ่มพื้นที่สีเขียว  การประหยัดพลังงาน  ประหยัดน้ำ ร่วมกับการวางแผนจัดการอาคารที่ดี ผู้ประกอบการตั้งใจแน่วแน่ให้เป็นต้นแบบอาคารเขียวที่คำนึงถึงปัจจัยรอบด้านที่วัดค่าได้ในเชิงปริมาณอย่างชัดเจน  เป็นแบบที่ดีแก่อาคารประเภทโรงงานในระดับเดียวกันนำเป็นตัวอย่างคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   และ  9.อาคารเรียนพระสงฆ์  วัดพุทธเขาโคดม  ออกแบบโดยนายสุริยะ  อัมพันศิริรัตน์ เน้นความพอเพียง  ความยั่งยืน  และเป็นมิตรต่อสรรพสิ่งในโลก เป็นสิ่งที่สถาปัตยกรรมสีเขียวได้ถูกกำหนดไว้เป็นพันๆ ปี ภายใต้หลักปรัชญาพุทธศาสนา อาคารหลังนี้เรียบง่ายทั้งการออกแบบและการใช้วัสดุ สร้างความรู้สึกน่าสบาย  การระบายอากาศ  และคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในที่ลุ่มลึกเกินมาตรฐานอาคารเขียวระดับนานาชาติใดๆ จะเข้ามาประเมินอาคารหลังนี้ได้
          สำหรับแนวคิดและการออกแบบผลงานสถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่นทั้ง 9 แห่งนี้ กำลังจัดแสดงให้ชื่นชมในนิทรรศการชื่อ "ASA Green" ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่
          ทวีจิตร   จันทรสาขา   นายกสมาคมสถาปนิกสยาม  ในพระบรมราชูปถัมภ์  กล่าวว่า  สถาปัตยกรรมสีเขียว  หรือ  Green Architecture เคยถูกมองว่าเป็นเพียงกระแสความเคลื่อนไหวหนึ่งของการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้น  เนื่องจากปัญหาภาวะโลกร้อน  และการร่อยหรอของธรรมชาติ  ที่ยังหาทางแก้ไขอย่างเบ็ดเสร็จไม่ได้  อย่างไรก็ดี  ช่วงเวลาที่ได้ผ่านมาหลายทศวรรษได้แสดงให้เห็นแล้วว่า "สถาปัตยกรรมเขียว"  ไม่ใช่เป็นเพียงแฟชั่นการออกแบบในวงการสถาปนิกเท่านั้น  แต่สถาปัตยกรรมสีเขียวกลับกลายเป็นทิศทางหลักของการออกแบบในปัจจุบัน   และอนาคตที่กำลังจะมาถึง  ซึ่งแนวทางการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมสีเขียว  ไม่ได้จำกัดอยู่แต่วิชาชีพสถาปนิกเท่านั้น  ผู้เกี่ยวข้องทางการก่อสร้าง  ไม่ว่าจะเป็นนักผังเมือง  ภูมิสถาปนิก  สถาปนิกภายใน วิศวกรหลากหลายสาขา รวมนักธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์ต่างก็มีบทบาทของตนเองสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
          ด้าน   ผศ.ดร.อรรจน์  เศรษฐบุตร  ประธานกรรมาธิการวิชาการเทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม  สมาคมสถาปนิกสยามฯ และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กล่าวถึงเกณฑ์ในการพิจารณาอาคารที่ได้รับรางวัล  ASA  Green Award  นี้ว่า มีเกณฑ์อยู่ 10 ข้อ ซึ่งจะใช้พัฒนามาเป็นคู่มือการออกแบบและประเมินอาคารเขียวต่อไป   เริ่มจากความมุ่งมั่นในการออกแบบอาคารเขียว  บริบททางสังคมและชุมชน  การใช้ประโยชน์ที่ดินและภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับเขตอากาศเขตร้อนชื้น   ปลอดภัย  น่าสบาย  และสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ วัสดุอาคารและการก่อสร้าง ความยืดหยุ่น การปรับใช้และความพอเพียงและผลตอบรับหลังการใช้งาน
          หวังว่าอาคารที่ได้รับรางวัล "สถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่น"  ในปีนี้  จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดสถาปัตยกรรมสีเขียวอื่นๆ ตามมาในอนาคตอันใกล้  สำหรับนิทรรศการ "ASA Green Awards" จัดแสดงและเปิดให้ประชาชนรับชมระหว่างวันที่  5 - 13 พฤษภาคม 2552 ณ แกรนด์ฮออล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่  ตั้งแต่เวลา  10.00  -  21.00 น. ถ้ามีเวลาขอเชิญชวนไปชมนิทรรศการ "Why Green?"  ที่เกี่ยวเนื่องกับจะจัดแสดงงานสถาปัตยกรรมสีเขียว   ณ  อาษาเซ็นเตอร์  ชั้น  5 ศูนย์ค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ด้วย แต่ "Why Green?" จัดแสดงถึง 9 มิถุนายนนี้.//////////////////////////ใต้ภาพ1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแจ้งวัฒนะ2.The Avenue รัชโยธิน Siam Future3.ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม4.หอศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ5.อาคารเรียนพระสงฆ์ วัดพุทธเขาโคดม6.อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.