home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 | ข่าวย่อยการศึกษา: ประชุมวิชาการสถาปัตย์

ข่าวย่อยการศึกษา: ประชุมวิชาการสถาปัตย์
คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

คลิกดูคลิป>>

 
          สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญนักวิชาการและผู้สนใจร่วมการประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ "ร่วมรู้ร่วมคิด ฝ่าวิกฤติอย่างสร้างสรรค์ Survival through Design" วันที่ 22-23 พ.ค. ส่งบทความและเข้าร่วมประชุมได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โทร. 0-2549-4771, 0-2549-4768 โทรสาร 0-2549-4775 กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี โทร. 0-2549-4994 โทรสาร. 0-2549-4993