home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 | สร้างจิตสำนึก'รักษ์โลก'ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สร้างจิตสำนึก'รักษ์โลก'ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

คลิกดูคลิป>>

 
          เพื่อเป็นการเผยแพร่คุณค่าสถาปัตยกรรมต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งผลักดันให้คนไทยผสานความร่วมมือขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นสีเขียวอย่างแท้จริง
          จึงเป็นที่มาให้สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการ ASA Green Awards พร้อมประกาศผลงานเชิดชูเกียรติ 9 สถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่นของไทยขึ้น บริเวณแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่
          ทวีจิตร จันทรสาขา นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ กล่าวว่า นิทรรศการนี้เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ASA Green เพื่อส่งเสริมให้งานด้านสถาปัตยกรรมเข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น นับเป็นการกระตุ้นความคิดและปลุกจิตสำนึกของประชาชนให้กลับมาตื่นตัวและเข้าใจสิ่งแวดล้อมให้มากกว่าที่เป็นอยู่
          "ทางสมาคมมุ่งเน้นไปที่ 2 ประเด็นหลัก คือ การสนับสนุนให้ความรู้กับสถาปนิกและวิศวกรก่อน เพราะเป็นผู้ผลิตงาน ถ้าผู้ผลิตงานมีวิสัยทัศน์เหมาะสมจะมีผลอย่างยิ่งต่อสังคม โดยทางสมาคมฯ จะคัดเลือกสถาปัตยกรรมเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 รางวัล คือ รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น เพื่อยกย่องการผลิตงานที่ดี ซึ่งมีมานานกว่า 20 ปี รางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริมให้เก็บรักษาอาคารเก่าให้คงสภาพ และรางวัลสถาปัตยกรรมสีเขียว ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก นอกจากนี้สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงนามร่วมกันจัดตั้งสภาอาคารเขียวขึ้น เพื่อส่งเสริมแนวทางการสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในประเทศไทย" นายกสมาคมกล่าว
          ด้าน ศิริเพ็ญ อินทุภูติ ผู้บริหารสยามดิสคัฟเวอรี่ กล่าวว่า นโยบายทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นนโยบายหลักด้านสังคมมาตลอด โดยมีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ทางบริษัทได้รณรงค์ให้พนักงาน ผู้เช่า และประชาชนที่มาใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยการรับบริจาคขวดน้ำพลาสติก กระดาษ กางเกงยีน ฯลฯ นำมารีไซเคิล แล้วกลับมาจำหน่ายเพื่อนำเงินมอบให้แก่มูลนิธิต่างๆ
          "ทั้งนี้ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ยังได้รับรางวัลการบริหารจัดการใช้พลังงานดีเด่น โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ปี 2547 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) และเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทยังได้เปิดตัวโครงการ Eco Project เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องด้วย"
          พร้อมกันนี้ ยังได้มอบของที่ระลึกให้แก่ สถาปัตยกรรมดีเด่นทั้ง 9 แห่ง ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา ได้แก่ อาคารที่ทำการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ธนาคารกสิกรไทย สาขาแจ้งวัฒนะ ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม The Avenue รัชโยธิน Siam Future สนามบินนานาชาติสมุย หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โรงงาน Interface Floor และอาคารเรียน วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
          สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารเรียน วัดเขาพุทธโคดม เล่าว่า อาคารเรียนหลังนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2548 และเคยได้รับรางวัลเหรียญทองจากทางสมาคมสถาปนิก ในเรื่องของการประหยัดพลังงาน
          "ที่วัดของเราจะเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ต้นไม้จะเยอะมาก ตอนที่สร้างอาคารหลังนี้ก็จะใช้วิธียกพื้นสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ โดยตัวอาคารเรียนนี้ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 60 ตารางเมตร โครงสร้างเป็นเหล็ก ส่วนพื้นเป็นไม้ หลังคาใช้กระเบื้องลอนเล็ก ยกสูง ไม่มีหน้าต่างแต่จะมีต้นไม้ช่วยคลายความร้อน ที่นี่เราตั้งใจจะทำให้ประหยัดงบประมาณที่สุดและดูแลน้อยที่สุดด้วย" สุริยะให้รายละเอียด