home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

บทบาทสมาคมฯ อย่างทันท่วงทีต่อเหตุการณ์สาธารณะ กรณีโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ ซานติก้าผับ

กลางดึกของวันขึ้นปีใหม่ 2552 ภายหลังจากการฉลองวันขึ้นปีใหม่ เหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ที่ใครไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็บังเกิดขึ้น ยังผลให้มีผู้เสียชีวิตเกินกว่า 60 คน นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของประเทศไทย และติดอันดับ TOP 10 ของการเสียชีวิตจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในโลก และในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2552 นั้นเอง ทีมงานของสมาคมฯ พ.ต.ท.บัณฑิต ประดับสุข ประธานอนุกรรมการด้านอัคคีภัย สถาบันสถาปนิกสยาม โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รีบรุดไปยังอาคารพื้นที่เกิดเหตุเพื่อสังเกตการณ์ และในคืนเดียวกันนั้นสมาคมฯ ได้มอบให้ พ.ต.ท.บัณฑิต ประดับสุข เป็นผู้แทนสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 นำเสนอความเห็นในประเด็นของจำนวนคนที่เข้าไปใช้อาคารเกินกว่าความปลอดภัยที่ขนาดของอาคารจะรองรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นความเห็นด้านเทคนิคความเห็นแรกๆที่มีต่อกรณีนี้ และไม่กี่วันหลังจากนั้น ทีมงานของสมาคมฯ อันประกอบด้วย พ.ต.ท.บัณฑิต ประดับสุข, คุณศักดิ์ชัย ยวงตระกูล, คุณสุพินท์ เรียนศรีวิไล, ผศ.ไตรรัตน์ วิรยศิริ, คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ และคุณธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์ ได้เข้าไปสำรวจภายในอาคารเพื่อศึกษาสภาพข้อเท็จจริง พร้อมกับประชุมหารือวิเคราะห์ความเห็นต่อกรณีดังกล่าว
 
ซึ่งในวันที่ 7 มกราคม 2552 สมาคมฯ ได้มีการจัดงานแถลงข่าว ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ณ ศูนย์ ASA Center สมาคมสถาปนิกสยามฯ ถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่พบในสถานที่เกิดเหตุ และเสนอแนวทางขั้นต้นที่ประชาชนทั่วไปจะสามารถดำเนินการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเช่นนี้ขึ้นอีก รวมทั้งเสนอ ให้คำปรึกษาต่อสาธารณะในด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวพันกับการป้องกันอัคคีภัย ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนจำนวนมาก ทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์
 
บทบาทของสมาคมฯ ที่มีต่อเหตุการณ์สาธารณะในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในความตั้งใจที่จะนำเสนอความเห็นที่เกี่ยวพันกับวิชาชีพ ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ในประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเหตุการณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 
ทวีจิตร จันทรสาขา
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2551-2553
 

ที่มา  จดหมายเหตุอาษา 01-2552

 

ข่าว: