home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

เตรียมรับมือปัญหาเศรษฐกิจ ปี 2552 - 16 มกราคม 2552 เปิดบริการ ASA Center สยามดิสคัฟเวอร์รี่

จากการคาดคะเนของหน่วยงานต่างๆ แทบจะฟันธงได้อย่างแน่นอนแล้วว่า ปี 2552 จะเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับวิชาชีพสถาปนิกอย่างแน่นอน คำถามมาตรฐานของสถานการณ์นี้ ก็คือ “เราจะอยู่กันได้อย่างไร” บางคนอาจจะมีคำตอบเนื่องจากเคยผ่านประสบการณ์ฝ่าคลื่นวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วหลายครั้ง แต่สำหรับบางคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาปนิกรุ่นกลางและรุ่นเล็ก คงจะมีหลายท่านที่ยังไม่พบคำตอบ หรือที่อันตรายกว่านั้น ก็คือยังไม่รู้ถึงปัญหาความน่ากลัวที่จะเกิดขึ้น
 
คณะกรรมการบริหาร สมาคมสถาปนิกสยามฯ ชุดปัจจุบันขอยอมรับว่าก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งก็มิได้เตรียมการเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว แต่ถึงวันนี้สมาคมสถาปนิกสยามฯ คงจะวางตัวอยู่เฉยๆ ลอยอยู่เหนือปัญหาคงจะไม่ได้ เราจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ หลายโครงการที่สมาคมฯได้ดำเนินการไปแล้วก็คงจะต้องทบทวนบทบาท แต่หลายโครงการก็คงจะต้องเดินหน้าต่อไป หากแต่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของกิจกรรมให้เข้มข้นและมีประโยชน์ต่อสมาชิกมากยิ่งขึ้น
 
หนึ่งในโครงการที่สมาคมฯจะเดินหน้าต่อไป ก็คือโครงการ ศูนย์ ASA Center สยามดิสคัฟเวอร์รี่ ซึ่งตลอดระยะเวลา 7 เดือนที่ทุ่มเททำงานกันอย่างหนักของคณะทำงานฯ ด้วยความคาดหวังให้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ประชาชนทั่วไปและสมาชิกจะเข้ามาสัมผัสได้โดยง่าย ในช่วงบ่ายของ วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 ก็ถือเป็นกำหนดวันฤกษ์ดีที่ศูนย์ ASA Center สยามดิสคัฟเวอร์รี่ จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นก้าวใหญ่และก้าวสำคัญก้าวหนึ่งของสมาคมฯ ที่จะใช้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมผ่านทางกิจกรรมหลากหลาย อาทิ เช่น ห้องสมุดทางด้านสถาปัตยกรรม ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์, มีส่วนแสดงนิทรรศการสถาปัตยกรรม, ผลงานสมาชิกสมาคมฯ, ผลงานนิสิตนักศึกษา, นิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจจากต่างประเทศ, กิจกรรมสัมมนาทางด้านวิชาการวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะช่วยเหลือสมาชิกในการปฏิบัติวิชาชีพ เพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิก และเป็นศูนย์กลางประสานงานของวิชาชีพท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในปี 2552
 
อย่างไรก็ตามคำกล่าวที่ว่า “ของฟรีไม่มีในโลก” ยังคงเป็นสัจธรรมที่จริงแท้แน่นอน ไม่เว้นแม้แต่โครงการ ศูนย์ ASA Center เพราะถึงแม้โครงการจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิชาชีพ แต่ในอีกมุมหนึ่งกิจกรรมใดๆก็ตามก็จะต้องเกิดรายจ่ายติดตามขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในปัญหานี้คณะกรรมการบริหารฯ มิได้นิ่งนอนใจ เราได้วางแผนที่จะดำเนินการให้ ศูนย์ ASA Center สยามดิสคัฟเวอร์รี่ สามารถดำเนินธุรกิจมีรายได้ของตนเองเพื่อนำมาใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ โดยการพิจารณาเงื่อนไขการเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพไปพร้อมๆ กันเงื่อนไขประโยชน์ร่วมกันทางด้านธุรกิจ อาทิเช่น การจัดหาบริษัทผู้สนับสนุนกิจกรรม, การให้เช่าพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ, การให้เช่าจัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ ทางด้านสถาปัตยกรรม, การขายสินค้าของที่ระลึกสมาคมฯ และอื่นๆ ฯลฯ
 
สมาคมฯ มุ่งมั่นตั้งใจจัดทำ ศูนย์ ASA Center สยามดิสคัฟเวอร์รี่ ขึ้นเพื่อสมาชิก เพื่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม และเหนืออื่นใดเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม ส่วนจะประสพความสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไร เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์
 
ทวีจิตร จันทรสาขา
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

ที่มา จดหมายเหตุอาษา 11:12-2552

 

ข่าว: