home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ประกวดแบบรัฐสภา

ในที่สุดการประกวดแบบรัฐสภาแห่งใหม่ก็ได้เริ่มขึ้นแล้ว พร้อมกับสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับวงการสถาปนิกบ้านเรา เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนขอรับรายละเอียดเอกสารประกวดแบบ (TOR) อย่างเป็นทางการจำนวนมากถึง 251 ราย ไม่นับรวมอย่างไม่เป็นทางการที่รัฐสภายังอนุญาตให้สามารถเข้าร่วมประกวดได้อีกจำนวนหนึ่ง   จนมีการประเมินกันว่าน่าจะสร้างประวัติศาสตร์การประกวดแบบฯในประเทศไทย
 
การนำชมสถานที่ก่อสร้างและอาคารรัฐสภาปัจจุบันทั้ง 2 ครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วมมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน   นับเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการประกวดแบบฯของไทยในอนาคต สิ่งนี้หากดูเผินๆก็อาจจะเห็นเป็นเพียงว่างานรัฐสภาเป็นงานใหญ่เพียงงานเดียวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปัจจุบัน แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปในอีกมิติจะพบว่า วงการสถาปนิกบ้านเรายังคงมีสถาปนิกจำนวนมากที่ยังมีไฟ ใจรักและอยากจะนำเสนอผลงานดีๆ ให้ปรากฎ
 
ท่ามกลางข้อวิจารณ์และคาดเดาในหลายๆประการ ทั้งในเรื่องความโปร่งใสว่ามีการล็อคผู้ชนะไว้หรือไม่ และการออกมายืนยันรับรองอย่างแข็งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจากฝ่ายการเมือง อีกทั้งการคาดคะเนวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการฯ ว่าจะเอนเอียงและมีความนิยมแนวทางในรูปแบบใด จะทำอย่างไรจึงจะถูกใจกรรมการให้ได้รับการคัดเลือก
 
สมาคมฯ เห็นว่าครั้งนี้เป็นโอกาสเดียวที่พวกเราสถาปนิกจะได้รับเกียรติให้เป็นผู้ออกแบบรัฐสภา จึงขอเรียกร้องให้นำเสนอความคิดประกวดแบบรัฐสภาแห่งใหม่นี้ให้ดีที่สุด ตามที่คิดว่ารัฐสภาของเราควรจะเป็น และถือเป็นภารกิจที่วิชาชีพสถาปนิกจะกระทำเพื่อประเทศชาติให้สมเกียรติสถาปนิกไทยที่เราได้รับในครั้งนี้ 
 
ด้วยความเชื่อที่ว่าหากการประกวดแบบรัฐสภาแห่งใหม่ประสบความสำเร็จ เป็นไปโดยโปร่งใส ได้แบบรัฐสภาที่สง่างาม เป็นที่ยอมรับของสังคม ก็น่าจะก่อให้เกิดผลดีต่อวิชาชีพในวงกว้าง ทั้งจะสร้างให้เกิดความเข้าใจและเห็นความสำคัญต่อวิชาชีพสถาปนิกให้เกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวจำนวนมากของผู้ประกอบวิชาชีพ จะสร้างพลังที่เข้มแข็งจนสามารถต่อสู้ให้เกิดสิ่งดีงามขึ้นในวงการวิชาชีพสถาปนิกของเรา   
 
 จึงขอเชิญชวนมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ประกวดแบบรัฐสภาแห่งใหม่ในครั้งนี้
 
ทวีจิตร  จันทรสาขา
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2551-2553

 

ที่มา  จดหมายเหตุอาษา 06-2552

 

 

                       
                                       
           
            
ข่าว: