ร่วมระดมทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตพื้นที่ภาคอีสาน

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ทางภาคอีสาน จนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

ในฐานะของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่มีศูนย์การติดต่อร่วมกับสถาปนิกอีสาน จึงขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมระดมทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ที่

บัญชี ” สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เลขที่บัญชี 140-265920-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา