25 พ.ย. 60 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 19/60 “นานาสาระกับนานา Building Board”

โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 19/60 

Building Material Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 4-60

“นานาสาระกับนานา Building Board”

 

แผนที่การเดินทาง ไปยัง ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 เอ็ม ประเทศไทย อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล (ข้างเซ็นทรัลพระราม 9)

 

ใบตอบรับลงทะเบียน

กำหนดการ

ใบประชาสัมพันธ์