15 พ.ย.60 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 18/60 “การบริหารจัดการอาคาร (CP Tower/fortune) Building Facilities Management 2 – Advance”

โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 18/60

“การบริหารจัดการอาคาร (CP tower / fortune) : Building Facilities Management 2 – Advance”

แผนที่การเดินทาง

 

แบบตอบรับลงทะเบียน

กำหนดการดูงาน

ใบประชาสัมพันธ์