“กะเทาะเปลือกสนามบินสุวรรณภูมิ”

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญร่วมเปิดเวทีสาธารณะ

“กะเทาะเปลือกสนามบินสุวรรณภูมิ”

วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป…
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.พระราม9 (ซอย17)

ดาวน์โหลดแบบตอบรับลงทะเบียนด้านล่าง
แบบตอบรับลงทะเบียน (.word)
แบบตอบรับลงทะเบียน (.pdf)

หรือลงทะเบียนออนไลน์