home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Law & Regulation News

Post date Updated datesort ascending
ปล่อยผี"เกียกกาย" ยื้อออกกม.คุมตึกสูงรอบรัฐสภาใหม่ 02/02/2012 02/02/2012
ความคืบหน้า ผังเมืองรวม กทม. (update 26 ม.ค. 2555) 02/03/2011 26/01/2012
ภาพรวมการเปิดเสรีด้านวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 17/01/2012 17/01/2012
คลอดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 22/12/2011 22/12/2011
ออกข้อบังคับสภาสถาปนิก ยกเลิก พวต. และบทเฉพาะกาล ปวส. 22/12/2011 22/12/2011
ขยายการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร 20/12/2011 20/12/2011
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 20/12/2011 20/12/2011
หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย 11/10/2011 19/12/2011
กรมโยธาฯของบเพิ่มรื้อผังเมืองแก้น้ำท่วมยั่งยืนโฟกัส 27 จังหวัด 19/12/2011 19/12/2011
ปรับปรุงมาตรฐานแก้วบล็อกกลวง 29/11/2011 29/11/2011
จัดสรรต่ออายุการยกเว้นผ่อนผันสำหรับโครงการขนาดเล็ก 13/10/2011 14/10/2011
กรมที่ดินสังคายนาระเบียบอาคารชุด 13/10/2011 13/10/2011
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโถส้วมนั่งราบและป้ายทางออกฉุกเฉิน 11/10/2011 11/10/2011
ปรับปรุงแก้ไขผังเมืองรวมภูเก็ต 20/09/2011 20/09/2011
มาตรการปกป้องสินค้าบล็อกแก้ว 20/09/2011 20/09/2011
เอกชนรุมค้าน"ผังเมืองรวมกทม." ชี้เพิ่มต้นทุนโดยไม่จำเป็น 06/09/2011 06/09/2011
กรุงเทพมหานครเชิญชวนร่วมให้ข้อคิดเห็นผังเมืองรวมใหม่ 18/08/2011 18/08/2011
ปรับหลักเกณฑ์แต่งตั้งคชก.ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 14/07/2011 14/07/2011
ผังเมืองรวมภูเก็ตฉบับใหม่ (ก.ค. 54) 14/07/2011 14/07/2011
จัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง 07/07/2011 07/07/2011
กำหนดเขตเวนคืนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินต่ออีก 4 ปี 04/07/2011 04/07/2011
e-mail บริการข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร 28/06/2011 28/06/2011
เรียกเก็บอากรตอบโต้จีนทุ่มตลาดกระเบื้องเซรามิก 16/06/2011 16/06/2011
บริเวณห้ามก่อสร้างเชียงคาน จังหวัดเลย 26/05/2011 26/05/2011
สมาคมอสังหาฯร้องรัฐแก้ไข EIA ชี้เกณฑ์"บังแดด-ลม-วิว"ขัดแย้งกม.ควบคุมอาคาร 19/05/2011 19/05/2011
จัดสรรที่ดินกลางไฟเขียวต่ออายุการยกเว้นผ่อนผันสำหรับโครงการจิ๋ว 28/04/2011 28/04/2011
กรมโยธาฯ เตรียมเข็นกฎกระทรวงเสริมแรงแผ่นดินไหวสำหรับอาคารเก่า 17/03/2011 17/03/2011
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 08/03/2011 08/03/2011
แก้ไขกฎหมายผังเมือง ยืดอายุผังเมืองรวมเป็น 10 ปี 02/03/2011 02/03/2011
โยธานำร่องผังเมืองแก้น้ำท่วม 3 จว. "โคราช-ลพบุรี-หาดใหญ่" คุมเข้มก่อสร้างพื้นที่รับน้ำ 02/03/2011 02/03/2011

Pages