home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Law & Regulation News

Post date Updated datesort ascending
ผังเมืองรวมภูเก็ตฉบับใหม่ (ก.ค. 54) 14/07/2011 14/07/2011
จัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง 07/07/2011 07/07/2011
กำหนดเขตเวนคืนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินต่ออีก 4 ปี 04/07/2011 04/07/2011
e-mail บริการข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร 28/06/2011 28/06/2011
เรียกเก็บอากรตอบโต้จีนทุ่มตลาดกระเบื้องเซรามิก 16/06/2011 16/06/2011
บริเวณห้ามก่อสร้างเชียงคาน จังหวัดเลย 26/05/2011 26/05/2011
สมาคมอสังหาฯร้องรัฐแก้ไข EIA ชี้เกณฑ์"บังแดด-ลม-วิว"ขัดแย้งกม.ควบคุมอาคาร 19/05/2011 19/05/2011
จัดสรรที่ดินกลางไฟเขียวต่ออายุการยกเว้นผ่อนผันสำหรับโครงการจิ๋ว 28/04/2011 28/04/2011
กรมโยธาฯ เตรียมเข็นกฎกระทรวงเสริมแรงแผ่นดินไหวสำหรับอาคารเก่า 17/03/2011 17/03/2011
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 08/03/2011 08/03/2011
แก้ไขกฎหมายผังเมือง ยืดอายุผังเมืองรวมเป็น 10 ปี 02/03/2011 02/03/2011
โยธานำร่องผังเมืองแก้น้ำท่วม 3 จว. "โคราช-ลพบุรี-หาดใหญ่" คุมเข้มก่อสร้างพื้นที่รับน้ำ 02/03/2011 02/03/2011
ผลักดันเอกชน-แบงก์ ใช้เอสโครว์ 02/03/2011 02/03/2011
ท้องถิ่นสมุทรปราการออกข้อบัญญัติอุดช่องโหว่ผังเมืองรวมหมดอายุ (ปรับปรุง 15 ก.พ. 2554) 18/08/2008 23/02/2011
เทศบัญญัติกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ เทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 23/02/2011 23/02/2011
บริเวณห้ามก่อสร้างโดยรอบบริเวณรัฐสภาแห่งใหม่ 02/02/2011 04/02/2011
ฟัน 1,172 ตึกเบี้ยวตรวจสอบ! 04/02/2011 04/02/2011
โยธารื้อผังเมืองกรุงเทพ แจกโบนัสพื้นที่รถไฟฟ้า 25/01/2011 25/01/2011
เรียกเก็บอากรชั่วคราวนำเข้าบล็อคแก้ว 21/01/2011 21/01/2011
กฎกระทรวงควบคุมอาคารสำหรับที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 20/01/2011 20/01/2011
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 20/01/2011 20/01/2011
สรุปผลการเสวนาบูรณาการกฎหมายสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการฯ 13/01/2011 13/01/2011
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 28/12/2010 28/12/2010
กำหนดค่ามาตรฐานของกระจกอนุรักษ์พลังงาน 14/12/2010 14/12/2010
ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงอาคารชุด 14/12/2010 14/12/2010
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 30/09/2010 30/09/2010
พื้นที่ฯผังกทม.เหลือเพียบ 14/09/2010 14/09/2010
กทม.แก้ไขคำสั่งเรื่องการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน 10/09/2010 10/09/2010
ตร.แจ้งข้อหาหนักวิศวกรคุมก่อสร้าง ตึก "ม.บูรพา" ถล่ม 18/08/2010 18/08/2010
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต 10/08/2010 10/08/2010

Pages