home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Law & Regulation News

Post date Updated datesort ascending
ผลักดันเอกชน-แบงก์ ใช้เอสโครว์ 02/03/2011 02/03/2011
ท้องถิ่นสมุทรปราการออกข้อบัญญัติอุดช่องโหว่ผังเมืองรวมหมดอายุ (ปรับปรุง 15 ก.พ. 2554) 18/08/2008 23/02/2011
เทศบัญญัติกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ เทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 23/02/2011 23/02/2011
บริเวณห้ามก่อสร้างโดยรอบบริเวณรัฐสภาแห่งใหม่ 02/02/2011 04/02/2011
ฟัน 1,172 ตึกเบี้ยวตรวจสอบ! 04/02/2011 04/02/2011
โยธารื้อผังเมืองกรุงเทพ แจกโบนัสพื้นที่รถไฟฟ้า 25/01/2011 25/01/2011
เรียกเก็บอากรชั่วคราวนำเข้าบล็อคแก้ว 21/01/2011 21/01/2011
กฎกระทรวงควบคุมอาคารสำหรับที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 20/01/2011 20/01/2011
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 20/01/2011 20/01/2011
สรุปผลการเสวนาบูรณาการกฎหมายสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการฯ 13/01/2011 13/01/2011
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 28/12/2010 28/12/2010
กำหนดค่ามาตรฐานของกระจกอนุรักษ์พลังงาน 14/12/2010 14/12/2010
ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงอาคารชุด 14/12/2010 14/12/2010
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 30/09/2010 30/09/2010
พื้นที่ฯผังกทม.เหลือเพียบ 14/09/2010 14/09/2010
กทม.แก้ไขคำสั่งเรื่องการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน 10/09/2010 10/09/2010
ตร.แจ้งข้อหาหนักวิศวกรคุมก่อสร้าง ตึก "ม.บูรพา" ถล่ม 18/08/2010 18/08/2010
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต 10/08/2010 10/08/2010
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใหม่ 4 ฉบับ 05/08/2010 10/08/2010
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล พัทยา 09/08/2010 09/08/2010
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 09/08/2010 09/08/2010
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ 09/08/2010 09/08/2010
กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา 03/08/2010 03/08/2010
กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 08/07/2010 08/07/2010
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ 07/07/2010 07/07/2010
เทศบัญญัติควบคุมความสูงริมหาดวอนนภา 07/07/2010 07/07/2010
แก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 07/07/2010 07/07/2010
แก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม 07/07/2010 07/07/2010
แก้ไขหลักเกณฑ์การประกอบกิจการหอพัก 07/07/2010 07/07/2010
กฎกระทรวงบริเวณห้ามก่อสร้าง ปากน้ำปราณ สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ 25/03/2010 04/06/2010

Pages