home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News & Event

Title Post date
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง ขอแก้ไขและเพิ่มเติมประกาศเอกสารการจ้างออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง... 06/07/2016
ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพบก กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 06/07/2016
(ปิดรับสมัคร) เชิญเข้าร่วมการฟังบรรยาย โดยสถาปนิกระดับโลก Wolf D. Prix - Coop Himmelb(l)au Lecture 05/07/2016
โครงการบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2559 01/07/2016
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "84 พรรษา น้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน" 01/07/2016
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารที่ทำการศาลมาตรฐาน ขนาด 16 บัลลังก์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ครั้งที่3) 29/06/2016
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาออกแบบกลุ่มอาคารเอนกประสงค์กิจการนักศึกษา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 29/06/2016
งานประชุมวิชาการประจำปี 2559 "BERAC7" 27/06/2016
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 24/06/2016
ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคลีนิคศึกษาทางสัตวแพทย์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่2) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 20/06/2016
ประกาศสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กรมหาชน) เรื่อง จ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก 20/06/2016
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานนิสิตเข้าร่วมประกวดโครงการ ARCASIA Students’ Architectural Design Competition 2016 17/06/2016
ประกาศผล ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากรด้านสถาปัตยกรรมระหว่างสมาคมสถาปนิกสยามฯ และสมาคมสถาปนิกญี่ปุ่น 17/06/2016
ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา (ครั้งที่ 2) 07/06/2016
ประกาศโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เรื่อง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 07/06/2016
การประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 18/04/2016
Architect Regional Council Asia (ARCASIA) ขยายเวลารับผลงานประกวดโครงการ ARACASIA Awards for Architecture 2016 04/04/2016
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ โปรแกรม AutoCAD 28/03/2016
โครงการ Workshop: สถานีรถไฟสงขลาและชุมชน (Upgrading) 22/03/2016
ARCASIA Student's Architectural Design Competition 2016 17/03/2016

Pages