home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News & Event

Title Post date
ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา (ครั้งที่ 2) 07/06/2016
ประกาศโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เรื่อง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 07/06/2016
การประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 18/04/2016
Architect Regional Council Asia (ARCASIA) ขยายเวลารับผลงานประกวดโครงการ ARACASIA Awards for Architecture 2016 04/04/2016
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ โปรแกรม AutoCAD 28/03/2016
โครงการ Workshop: สถานีรถไฟสงขลาและชุมชน (Upgrading) 22/03/2016
ARCASIA Student's Architectural Design Competition 2016 17/03/2016
ARCASIA Travel Prize 2016 17/03/2016
Cambodia Architect and Decor 2016 16/03/2016
Myanmar Build & Decor 2016 16/03/2016
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องยกเลิกประกาศจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดบึงกาฬ 16/03/2016
26 เม.ย.- 1 พ.ค. 59 | Architect'16 : งานสถาปนิก'59 : ASA Back to Basic : อาษาสู่สามัญ 15/03/2016
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน 14/03/2016
TCDC Creative Seating Compettion 10/03/2016
Thailand International Furniture Fair 2016 09/03/2016
การสัมมนา การปรับปรุงคุณภาพและมารตฐานในธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม 04/03/2016
สำนักงานศาลยุติธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศ ยกเลิกการจ้างออกแบบอาคารที่ทำการศาลมาตรฐาน ขนาด 16 บัลลังก์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 04/03/2016
โครงการประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC ประเภทนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 02/03/2016
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครช่วยงานสถาปนิก'59 25/02/2016
ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา 24/02/2016

Pages