home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News & Event

Title Post date
ARCASIA Travel Prize 2016 17/03/2016
Cambodia Architect and Decor 2016 16/03/2016
Myanmar Build & Decor 2016 16/03/2016
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องยกเลิกประกาศจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดบึงกาฬ 16/03/2016
26 เม.ย.- 1 พ.ค. 59 | Architect'16 : งานสถาปนิก'59 : ASA Back to Basic : อาษาสู่สามัญ 15/03/2016
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน 14/03/2016
TCDC Creative Seating Compettion 10/03/2016
Thailand International Furniture Fair 2016 09/03/2016
การสัมมนา การปรับปรุงคุณภาพและมารตฐานในธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม 04/03/2016
สำนักงานศาลยุติธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศ ยกเลิกการจ้างออกแบบอาคารที่ทำการศาลมาตรฐาน ขนาด 16 บัลลังก์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 04/03/2016
โครงการประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC ประเภทนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 02/03/2016
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครช่วยงานสถาปนิก'59 25/02/2016
ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา 24/02/2016
การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2559 19/02/2016
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรื้อถอน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 17/02/2016
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคลีนิคศึกษาทางสัตวแพทย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 17/02/2016
โครงการคณะผู้แทนการค้าไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังการ กิจกรรม Business Forum & Matching 17/02/2016
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรื้อถอน 16/02/2016
หลักสูตร Master of Landscape Architecture ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 04/02/2016
ประกาศ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เรื่อง จ้างออกแบบอาคารชั่วคราวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารชั้นเดียว 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 04/02/2016

Pages