home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News & Event

Title Post date
ขอเชิญลงคะแนนเลือกตั้งนายกฯสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 26/11/2015
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 06/11/2015
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน กกพ. พร้อมตกแต่งภายใน 06/11/2015
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง จ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องเรียนบรรยาย และห้องประชุมใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ และโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัด 06/11/2015
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 06/11/2015
18 th ARCASIA FORUM 2018 11-16 พ.ย. 58 | Classic Kameo Hotel, AYUTTHAYA (ปิดรับสมัคร) 04/11/2015
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.วีระ สัจกุล 29/10/2015
ประกาศคัดเลือกผู้ควบคุมงาน โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคาร ก. และพื้นที่โรงพิมพ์ธนบัตร เป็นศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์และนันทนาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 20/10/2015
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เชิญจ้างออกแบบและจัดทำแบบสำหรับก่อสร้างอาคาร AEROTHAI COMPLEX 20/10/2015
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต ป.โท (สาขานวัตกรรมอาคาร) 20/10/2015
International documentation camp of vernacular architecture / Wat Yai Suwannaram, Phetchaburi Province, Thailand 19/10/2015
โครงการอาภรณ์ 3 "มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ" 30/09/2015
โครงการรณนรงค์ "เดิน/วิ่ง เพื่อหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง" 30/09/2015
กรรมาธิการสถาปนิกชุมชน เชิญชวนเข้าร่วมชม //เทศกาลเพื่อนแม่น้ำ// ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานครBACC ได้ตั้งแต่วันที่ 6-11 ตุลาคม 28/09/2015
บริษัท AppliCAD มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ 24/09/2015
ประกาศจัดหาและซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารสมาคมฯ แห่งใหม่ สำหรับรองรับการขยายสำนักงานของสมาคมฯ 16/09/2015
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย สรุปการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพวิศวกรไทย เรื่อง "FIDIC นำวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC " โดย กรมการค้าระหว่างประเทศ 09/09/2015
ประกาศสำนักปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 09/09/2015
Thai Galvanizing Design Award 2015 การประกวดแบบ "ศาลาพักสาธารณะ" ด้วยเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 08/09/2015
ขอเรียนเชิญร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)" 04/09/2015

Pages