home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ทัศนศึกษาอาคารเขียว ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย

สถาบันอาคารเขียวไทย จัดกิจกรรมทัศนศึกษาอาคารเขียว โปรแกรมเยี่ยมชมดูงานศูนย์การเรียนรู้ธนาคารกสิกรไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ อาคารสมาคมสถาปนิกสยาม พระราม 9 และ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารกสิกรไทย อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ข่าว: 
ช่วงเวลา: 
Wed, 06/04/2014 to Thu, 06/12/2014