home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ข่าวสด ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หน้า 6 | เปิดเว็บ-ยื่น 5 หมื่นชื่อดัน'ราชประสงค์ใจดี'

เปิดเว็บ-ยื่น 5 หมื่นชื่อดัน'ราชประสงค์ใจดี' (สมาคมสถาปนิกสยาม) - คลิกดูคลิป >>
ข่าวสด ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หน้า 6

...รู้ความเข้าใจ และรวบรวมความเข้าใจเป็นรายชื่อ 5 หมื่นชื่อความเข้าใจ เสนอให้กทม. เพื่อผลักดันต่อยอดให้เริ่มดำเนินการโครงการสี่แยกราชประสงค์ใจดีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลังจากเมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา สมาคมสถาปนิกฯ ได้เริ่มโครงการราชประสงค์ใจดี เป็นการออกแบบปรับปรุงพื้นที่สาธารณะเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลทุกเพศทุกวัย ทุกสถานะไม่ว่า...

ข่าว: