home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หน้า 18 | คนเล็กคิดใหญ่ เปลี่ยน 'แยกราชประสงค์''อารยสถาปัตย์'ยูนิเวอร์แซลดีไซน์

คนเล็กคิดใหญ่ เปลี่ยน 'แยกราชประสงค์''อารยสถาปัตย์'ยูนิเวอร์แซลดีไซน์ (สมาคมสถาปนิกสยาม) - (มีภาพ) คลิกดูคลิป >>
มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หน้า 18

...ให้ "ราชประสงค์" เป็นพื้นที่ให้คนทุกสภาพร่างกายมาใช้ได้ ภายใต้โครงการ "เข้าใจให้" ชวนทุกคนมามองความพิการในมุมใหม่ สร้าง "ราชประสงค์ สี่แยกใจดี" ปรับทางเท้าให้คนทุกคนได้เข้าถึงราชประสงค์ได้ โดยร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวบรวมรายชื่อ 50,000 รายชื่อ เพื่อส่งถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้สี่แยกใจดีเกิดขึ้นจริงที่ราชประสงค์และขยายผลสู่ทุกสี่แยกทั่วประเทศ สามสาวแห่งเข้าใจให้ "อิง...

ข่าว: