home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

มติชน ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หน้า 23 | ซ่อมสร้างโรงเรียนช่วยน้องกระทบดินไหว

ซ่อมสร้างโรงเรียนช่วยน้องกระทบดินไหว (สมาคมสถาปนิกสยาม) - (มีภาพ) คลิกดูคลิป >>
มติชน ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หน้า 23

...กัน แต่ว่ามันก็จะมีกิจกรรมพิเศษเป็นช่วงๆ คือ ฝนตกเราก็ต้องวิดน้ำออกจากที่เรียน เพราะมันจะมีน้ำท่วมขัง" เด็กหญิงตัวน้อยเล่าถึงความยากลำบาก จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เกิดปรากฏการณ์ "ไทยช่วยไทย" ขึ้น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหนึ่งในโต้โผหลักที่ช่วยผนึกกำลัง 3 องค์กรวิชาชีพและภาคเอกชน จัดทำโครงการ "ซ่อมสร้าง บ้าน วัดและโรงเรียน ในพื้นที่ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวใน จ.เชียงราย" ด้วยการ...

ข่าว: