home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

โลกวันนี้ ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หน้า 24| ช.การช่าง'สนับสนุนอาคารเรียนพอดีพอดี

'ช.การช่าง'สนับสนุนอาคารเรียนพอดีพอดี (สมาคมสถาปนิกสยาม) - (มีภาพ) คลิกดูคลิป >>
โลกวันนี้ ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หน้า 24

...ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายมากมายที่รอการซ่อมแซมฟื้นฟู "โครงการไทยพีบีเอสและเครือข่ายร่วมกู้วิกฤตแผ่น ดินไหว" เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส องค์กรภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ทั้งสมาคมสถาปนิกสยาม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯลฯ เพื่อระดมความช่วยเหลือและจัดระบบความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ เป็น โครงการ "ซ่อมสร้างบ้าน วัด และ โรงเรียน" ที่ให้ความช่วยเหลือในการสร้าง...

ข่าว: