home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

มติชน ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หน้า 6 | 8 สมาคมวิชาชีพอุตฯก่อสร้างจี้นายกฯแก้ปัญหาใบอนุญาตช้า

 8สมาคมวิชาชีพอุตฯก่อสร้างจี้นายกฯแก้ปัญหาใบอนุญาตช้า (สมาคมสถาปนิกสยาม) - คลิกดูคลิป >> 
มติชน ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หน้า 6

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เปิดเผยว่า วสท.และ 7 สมาคมวิชาชีพ คือ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย และสภาวิศวกร เตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาการออกใบอนุญาตก่อสร้างล่าช้า...

ข่าว: