home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หน้า 13 | สมาคมสถาปนิกสยามฯ ผนึกกำลังเอกชน ซ่อมสร้าง บ้าน วัด และโรงเรียน แผ่นดินไหว

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ผนึกกำลังเอกชน ซ่อมสร้าง บ้าน วัด และโรงเรียน แผ่นดินไหว (สมาคมสถาปนิกสยาม) - (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
บ้านเมือง ฉบับวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หน้า 13

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผนึกกำลัง 3 องค์กรวิชาชีพและภาคเอกชน ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการจัดทำโครงการ "ซ่อมสร้าง บ้าน วัดและโรงเรียน ในพื้นที่ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวใน จ.เชียงราย" ด้วยการสร้างอาคารเรียนในโรงเรียน 9 แห่ง บ้านพัก อาศัย 9 หลัง และบูรณะซ่อมแซมวัด 2 แห่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้...

ข่าว: