home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หน้า 1,14 | คอลัมน์ ศุกร์สปเชียล: ช.การช่างและซีเคพาวเวอร์ ร่วมสนับสนุนโครงการห้องเรียนพอดี

คอลัมน์ ศุกร์สปเชียล: ช.การช่างและซีเคพาวเวอร์ ร่วมสนับสนุนโครงการห้องเรียนพอดี (สมาคมสถาปนิกสยาม) - (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หน้า 1,14

...คงทิ้งร่องรอยความเสียหายมากมายที่รอการซ่อมแซมฟื้นฟู "โครงการ ไทยพีบีเอสและเครือข่าย ร่วมกู้วิกฤตแผ่นดินไหว" เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส องค์กรภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ทั้งสมาคมสถาปนิกสยาม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กลุ่ม Design for Disasters ฯลฯ เพื่อระดมความช่วยเหลือและจัดระบบความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ เป็นโครงการ "ซ่อมสร้าง บ้าน วัด และโรงเรียน" ที่ให้...

ข่าว: