home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 หน้า 20 | ย้อนรอย 100 ปี กิจการประปาไทยผ่านพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้

ย้อนรอย 100 ปี กิจการประปาไทยผ่านพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ (สมาคมสถาปนิกสยาม) - (มีภาพ) คลิกดูคลิป >>
บ้านเมือง ฉบับวันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 หน้า 20

...บรมราชกุมารี เสด็จมาทรงเปิด และจากการที่พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย มีโครงสร้างอาคารอันสวยงาม จึงได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ ประจำปี 2557 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย ที่ผ่านมาได้มีคู่บ่าวสาวหลายคู่มาขอใช้เป็นฉากถ่ายรูปคู่ที่ดูสวยงามแบบย้อนยุค รวมทั้งนิตยสารชื่อดังหลายฉบับอีกด้วย ในโอกาสครบรอบ 100 ปี กิจการประปาไทย ในวันที่...

ข่าว: