home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

26 ก.ย. 58 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 14/58 ISA Building Materials Visit Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 4-58 (ปิดรับสมัคร)

 

ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน

* ผู้สนใจสามารถแจ้งสำรองรายชื่อ ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ ได้ที่ฝ่ายจัดอบรม โทร.02-319-6555 ต่อ 202 

 

 

ข่าว: 
ช่วงเวลา: 
Sat, 09/26/2015
Tag_ISA: