home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

29 - 31 ม.ค. 29 | งานสถาปนิกทักษิณ'59 "South Up : หยับหรอย"

กรรมธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้กำหนดจัด งานสถาปนิกทักษิณ‘ 59 

ภายใต้ชื่องาน “ SOUTH UP : หยับ หรอย  
ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2559 ณ ห้าง LIME LIGHT AVANUE อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 

 

 

** ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ **

facebook fanpage : South Up หยับหรอย งานสถาปนิกทักษิณ'59 

 

ช่วงเวลา: 
Fri, 01/29/2016 to Sun, 01/31/2016