home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

(ปิดรับสมัคร) 17 ก.ย. 59 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 21/59 "ศึกษาดูงาน Curtain Wall"

 ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้เข้าอบรมเต็มจำนวน

 

 

 "ขอสงวนสิทธิ์งดผู้ประกอบกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้าร่วมกิจกรรม"

ข่าว: 
ช่วงเวลา: 
Sat, 09/17/2016
Tag_ISA: