home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดทั่วประเทศ ต้นปี 2560

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,225 วันที่ 8 – 11 มกราคม 2560

ที่ผ่านมาล่าสุดยังมีผังเมืองรวมจังหวัดอีก 39 จังหวัด จาก 73 จังหวัดทั่วประเทศยังไม่ประกาศใช้ แยกเป็น 32 จังหวัด อยู่ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา อีก 7 จังหวัดรอเสนอ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.1) ลงนาม อาทิ จังหวัดสงขลา, เพชรบูรณ์, ชัยภูมิ, พิจิตร, ชัยนาท, อุตรดิตถ์ และ บุรีรัมย์ คาดว่าทั้งประเทศจะมีผังเมืองรวมจังหวัดบังคับใช้เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในต้นปี 2560 และ ทุกพื้นที่ที่ผังเมืองรวมบังคับใช้จะถูกควบคุมจากพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 โดยอัตโนมัติ จากเดิมที่เลื่อนบังคับใช้ทั้งประเทศให้ทันวันที่ 1 มกราคม 2560 และ มองว่าไม่ทันแน่นอน

สำหรับจังหวัดที่ยังไม่ประกาศใช้จะเปิดช่องให้นักลงทุนกว้านซื้อที่ดินพื้นที่สีเขียวหรือที่ดินที่กำหนดให้ใช้เฉพาะเกษตรกรรมพัฒนาบ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น กระทบสิ่งแวดล้อมชุมชน ขณะเดียวกัน ยังกระทบต่อสาธารณูปโภค อาทิ ถนน ประปา เข้าพื้นที่ ยกตัวอย่าง ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดศรีษะเกษที่ต้องอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าว รวมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านมากำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว ปลูกข้าว เพราะเป็นที่ลุ่มต่ำ แต่เมื่อไม่มีผังเมืองควบคุม ทำให้เกิดบ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรมขึ้นแทนพื้นที่เกษตร ส่งผลให้ เกิดปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะบทเรียนปี 2554 ที่ทำให้น้ำท่วมกรุงเทพฯ เพราะแทนที่จะมีพื้นที่ระบายน้ำจากพื้นที่เกษตรแต่กลับมีสิ่งปลูกสร้างขึ้นขวางทางน้ำแทน

อย่างไรก็ดี ผังเมืองรวมจังหวัดจะควบคุมในกรอบกว้างๆ แต่จะมี ผังชุมชน ที่กำหนดเฉพาะย่านต่างๆ ขณะนี้มี 300-400 ผังที่จะกำหนดการใช้ที่ดินอย่างละเอียด จะไม่มีปัญหาผังเมืองหมดอายุหรือสุญญากาศ เพราะมีการปรับเล็กโดยแก้ไข พ.ร.บ.การผังเมืองปี 2518 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2557

 

ข่าว: