home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Foreman

ข้อมูลตำแหน่งงาน
จำนวน: 
1
สถานที่ทำงาน: 
236-242 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
เงินเดือน: 
20000 UP

รายละเอียดของงาน

- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหา หน้างานเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

- ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ให้เป็นไปตามรายละเอียด และปริมาณที่กำหนด

- ควบคุมการก่อสร้าง คนงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐาน

- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงาน ตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย มีประสบการณ์ทำงานก่อสร้าง หรืองานที่เกี่ยวข้อง

- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขางานก่อสร้างหรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง

- หากมีประสบการณ์ การทำงานหลายปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้และบริหารการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ทำงานวันหยุดหรือทำงานนอกเวลาได้ (หากมีความจำเป็นจริง)

- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์

- มีความรู้อ่านแบบ ถอดแบบ คำนวนวัสดุที่จะใช้ได้

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
ช่วงเวลา: 
01/12/2017 to 01/31/2017
ข้อมูลบริษัท2
บุคคลที่ติดต่อ: 
คุณฟาง 098-4254553
ชื่อบริษัท: 
บริษัท พลัส สเปซ จำกัด
ที่อยู่: 

236-242 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310

Email: 
warintip.plusspace@gmail.com
AttachmentSize
อโศก.JPG76.84 KB