home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Architect

ข้อมูลตำแหน่งงาน
จำนวน: 
1
สถานที่ทำงาน: 
กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน: 
-

หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ : ชาย/หญิง อายุ(ปี) : 25ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) :1-2

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในธุรกิิจอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

3. รักความก้าวหน้า กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

4. มีทักษะในการสื่อสาร

5. สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, Illustrator และโปรแกรมอื่นๆที่ใช้ในงานได้เป็นอย่างดี

6. มีความรู้ด้านผังสี,คำนวนพื้นที่,วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

7.มีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม) จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
ช่วงเวลา: 
03/09/2016 to 03/31/2016
ข้อมูลบริษัท2
บุคคลที่ติดต่อ: 
Human Resource Department
ชื่อบริษัท: 
บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: 

999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ห้องเลขที่ 2408-2410 ชั้น24 ถ. พระรามที่1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร(เขตปทุมวัน)
รหัสไปรษณีย์: 
10330
โทรศัพท์: 
02-264-5666 ต่อ 0, 084-874-1567
โทรสาร: 
Email: 
recruit@harrison.co.th
AttachmentSize
map.gif37.53 KB