home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ผู้ช่วยผู้จัดการ (Asst MD) สายงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

ข้อมูลตำแหน่งงาน
จำนวน: 
1
สถานที่ทำงาน: 
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน: 
ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน: ประจำสำนักงานบริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ติดกับรถไฟฟ้าBTSวงเวียนใหญ่)

รายละเอียดงาน
- มีประสบการณ์สายงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยตรง
- มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในเนื้อหางานด้านการออกแบบหรือควบคุมงานได้เป็นอย่างดี
- สรุปการประชุม สถาปัตย์และโครงสร้างวิศวกรรมได้เป็นอย่างดี
- จัดเตรียมข้อมูลและรายงานที่จำเป็นเพื่อประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบรายละเอียดแบบจากผู้ออกแบบ/ แบบก่อสร้างและแก้ไขรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สัมพันธ์กันตรวจสอบและกำกับดูแลสเปคราคาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
- ประสานงานโครงการกับ User และทีมผลิตแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้งานดำเนินการด้วยความราบรื่นและตรงตามกำหนด พร้อมคุณภาพที่ได้มาตรฐานตามความต้องการ
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน และการประสานงานให้ระหว่างการดำเนินงานไม่มีปัญหา ที่จะเกิดผลกระทบหรือความเสียหายกับบริษัท ทีมงาน หรือลูกค้า
- ทำรายงานความคืบหน้างาน พร้อมสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ
- ติดตามและตรวจสอบงานออกแบบหรืองานควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อประสานงานลูกค้าในการพัฒนาแบบร่วมกัน

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง (มีใบประกอบวิชาชีพ)
3. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลบริษัท2
บุคคลที่ติดต่อ: 
คุณจุฑารัตน์ (มิ้นท์)
ชื่อบริษัท: 
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่: 

ที่อยู่: ห้อง 301-302 ชั้น 3 เลขที่ 567 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์: 
10250
โทรศัพท์: 
: 02-718-9663
โทรสาร: 
: 02-718-3974
Email: 
admin@ksbenterprises.co.th ; info@ksbenterprises.co.th