home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

เจ้าหน้าที่กำหนดสเปคโครงการ ด่วน!!!

ข้อมูลตำแหน่งงาน
จำนวน: 
1
สถานที่ทำงาน: 
ประจำสำนักงานเขตสวนดุสิต
เงินเดือน: 
ตามประสบการณ์

รายละเอียดงาน:
- ดูแลรับผิดชอบและบริหารงานด้านสเปคราคา/ รายการประกอบแบบได้อย่างแม่นยำให้กับโครงการต่างๆ ขององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
- ประสานงานกับผู้ออกแบบ งานระบบต่างๆ สถาปนิก เจ้าของโครงการ
- ประสานงานกับ Supplier เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ
- ตรวจสอบรายละเอียดแบบจากผู้ออกแบบ/ แบบก่อสร้างและแก้ไขรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สัมพันธ์กัน
ตรวจสอบและกำกับดูแลสเปคราคาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

คุณสมบัติ:
1. เพศหญิง/ เพศชาย
2. อายุ 27 ปีขึ้นไป (มีประสบการณ์การทำงาน)
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
4. มีทักษะความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านสเปคราคา
5. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความยืดหยุ่น
6. มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี
7. มีความรับผิดชอบและตั้งใจทำงาน

ข้อมูลบริษัท2
บุคคลที่ติดต่อ: 
คุณจุฑารัตน์ (มิ้นท์)
ชื่อบริษัท: 
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่: 

ที่อยู่: ห้อง 301-302 ชั้น 3 เลขที่ 567 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์: 
10250
โทรศัพท์: 
: 02-718-9663
โทรสาร: 
: 02-718-3974
Email: 
admin@ksbenterprises.co.th ; info@ksbenterprises.co.th