home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Interior Designer

ข้อมูลตำแหน่งงาน
จำนวน: 
2
สถานที่ทำงาน: 
ใกล้ MRT สถานีลุมพินี
เงินเดือน: 
Negotiable

ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์, มัณฑนศิลป์ หรือศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา การตกแต่งภายใน
- ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ด้านการออกแบบงานและตกแต่งภายใน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad, 3DMAX, Photoshop, Sketch up หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.) ร่วมเสนอแนวความคิดเห็น และปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนงานหลักตามที่ได้รับมอบหมาย
2.) พัฒนางานออกแบบให้เป็นไปตามแนวความคิดของโครงการ และประสานงานจนกระทั่งส่งมอบงานให้ลูกค้าอย่างสมบูรณ์
3.) ประสานงานในเชิงการจัดการโครงการร่วมกันกับฝ่ายพัฒนาโครงการ ฝ่ายการตลาด การขายฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายออกแบบทุก ๆส่วน
4.) พัฒนาตัวเอง และเพิ่มความรอบรู้ในสายงาน เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
5.) งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับภายในองค์กรและงานที่ได้รับมอบหมายในกรณีพิเศษ

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
ช่วงเวลา: 
04/11/2017 to 05/10/2017
ข้อมูลบริษัท2
บุคคลที่ติดต่อ: 
รุ่งอรุณ แนมขุนทด
ชื่อบริษัท: 
บริษัท ดับเบิ้ลยู เอ็ม อิมเมจิเนีย จำกัด
ที่อยู่: 
จังหวัด: 
10/18 อาคารสาทร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
รหัสไปรษณีย์: 
10500
โทรศัพท์: 
02-633-8181
โทรสาร: 
02-633-8180
Email: 
Jobs@wmimagineer.com