home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Junior Lighting Designer

ข้อมูลตำแหน่งงาน
จำนวน: 
2
สถานที่ทำงาน: 
กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรม , สถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสนใจ, เข้าใจ และอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบแสงสว่างสำหรับงานสถาปัตยกรรม
3. มีความชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ โดยเฉพาะ AutoCAD, Photoshop, 3Dmax หากมีความสามารถในการใช้ Lightscape จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่องานได้ดี
5. มีความคิดสร้างสรรค์และมนุษย์สัมพันธ์ดี

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
ช่วงเวลา: 
04/11/2017 to 06/30/2017
ข้อมูลบริษัท2
บุคคลที่ติดต่อ: 
คุณทิพยา ประเสริฐสุข, คุณอัญชนา ปฐมวงศ์
ชื่อบริษัท: 
Be Lit Co.,Ltd.
ที่อยู่: 

เลขที่ 152 ชั้น 18 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพ

จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์: 
10500
โทรศัพท์: 
022333567, 0853274441
โทรสาร: 
Email: 
tippaya@be-lit.com, info@be-lit.com