home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

*--- Landscape Architect ---*

ข้อมูลตำแหน่งงาน
จำนวน: 
1
สถานที่ทำงาน: 
อาคารสิริภิญโญ พญาไท กทม.
เงินเดือน: 
ตามโครงสร้างของบริษัท

หน้าที่หลัก

ร่วมรับผิดชอบงานวิเคราะห์ พัฒนาและออกแบบงานภูมิสถาปัตย์ของโครงการ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิดและงบประมาณร่วมรับผิดชอบงานวิเคราะห์ พัฒนาและออกแบบงานภูมิสถาปัตย์ของโครงการ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิดและงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ศึกษาและสนับสนุนข้อมูลด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานภูมิสถาปัตยกรรมได้ตามแนวทางออกแบบและตรงตามวัตถุประสงค์
- รับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบ จัดเตรียมแบบสำหรับ ก่อสร้างวางผังโครงการ และงานภูมิสถาปัตย์
- จัดทำ ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินด้านกายภาพ และความเป็นไปได้ด้านงบประมาณ
- ควบคุมดูแลงานภูมิสถาปัตย์, ตรวจสอบ และให้คำแนะนำกับผู้เหมางานภูมิสถาปัตย์
- ให้คำแนะนำ และสนับสนุนข้อมูลด้านภูมิสถาปัตยกรรมกับฝ่ายต่างๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
- มีประสบการณ์ทำงานด้านภูมิสถาปนิกอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
- มีทักษะความสามารถในการติดต่อประสานงานดี
- มีทักษะในการเรียนรู้ และมีใจรักงานบริการ
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ เช่น AUTOCAD, 3DS
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

** หากสนใจสามารถส่ง Resume และ Portfolio ได้ที่ คุณเตชญานันท์ email : techayanan@sansiri.com **

ข้อมูลบริษัท2
บุคคลที่ติดต่อ: 
เตชญานันท์
ชื่อบริษัท: 
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | Sansiri (Public) Company Limited
โทรศัพท์: 
02-201-3145
Email: 
techayanan@sansiri.com