home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

สั่งซื้อหนังสือ : กฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่)

 

เรียน สมาชิกฯ สถาปนิก และผู้สนใจ

หนังสือกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) สามารถสั่งซื้อได้แล้วที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ
หากท่านต้องการสั่งซื้อหนังสือ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ 

 

 

หมายเหตุ :

- ราคาหนังสือทุกเล่มยังไม่รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์

- ค่าจัดส่งไปรษณีย์
ไม่เกิน 2 เล่ม (ไม่เกิน 1 ชุด) = 50.- บาท
ไม่เกิน 5 เล่ม (ไม่เกิน 2 ชุด) = 120.- บาท
ไม่เกิน 10 เล่ม (ไม่เกิน 5 ชุด) = 250.- บาท

- กรุณาส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือ พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ที่ e-mail : asa.bric@gmail.com

- ผู้ที่สั่งจองและแจ้งให้ส่งทางไปรษณีย์ (ในงานสถาปนิก 60) ทางสมาคมฯจะเริ่มจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือ

 

Tag เกี่ยวกับ ISA: