home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

3D Visualizer

ข้อมูลตำแหน่งงาน
จำนวน: 
1
สถานที่ทำงาน: 
Create Great Design Co.,Ltd.
เงินเดือน: 
Negotiable

ขอบเขตงาน
-เน้นเขียนPerspectiveด้วยโปรแกรม 3D Max และปรับแต่งภาพ Photoshop เป็นหลัก
-ทำ Presentation ร่วมกับทีมงานออกแบบ
-เขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad ได้

คุณสมบัติ
-จบการศึกษาจากสาขาออกแบบตกแต่งภายในหรือที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
-มีความเข้าใจในด้านแบบและมองภาพ 3มิติได้ดี
-สามารถใช้โปรแกรม 3D Max , Autocad , Photoshop , Sketch up ได้
-สามารถทำงานร่วมกับทีมได้และมีความรับผิดชอบ

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
ช่วงเวลา: 
05/11/2017 to 05/31/2017
ข้อมูลบริษัท2
บุคคลที่ติดต่อ: 
Thapanee
ชื่อบริษัท: 
Create Great Design Co.,Ltd.
ที่อยู่: 

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้อง 302-3 ชั้น 30 ถ.สาทรใต้

จังหวัด: 
Bangkok
รหัสไปรษณีย์: 
10120
โทรศัพท์: 
02-6756877-9 ต่อ 102
โทรสาร: 
Email: 
thapanee@cgdinter.com