home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Interior Designer

ข้อมูลตำแหน่งงาน
จำนวน: 
2
สถานที่ทำงาน: 
271/9 ซ.พระรามสาม 11 ถ.พระรามสาม แขวงบางคอแหลม
เงินเดือน: 
พิจารณาตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ
1.รักในวิชาชีพออกแบบตกแต่งภายใน
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาสถาปัตยกรรมหรือสาขาออกแบบที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์การทำงานออกแบบตกแต่งภายใน 2-5 ปี
4.ต้องสามารถใช้ Program – Autocad, Sketch up หรือ 3D MAX / Photoshop / illustrator ได้เป็นอย่างดี
5.สามารถทำงานงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6.ทุ่มเทให้กับงานออกแบบและงานที่ได้รับมอบหมาย
7.มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี

ติดต่อ : เอกชัย
email : akachai@sensesign.com

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
ช่วงเวลา: 
05/11/2017 to 06/11/2017
ข้อมูลบริษัท2
บุคคลที่ติดต่อ: 
เอกชัย
ชื่อบริษัท: 
Sense sign Co.,Ltd.
ที่อยู่: 

271/9 ซ.พระรามสาม 11 ถ.พระรามสาม แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม

จังหวัด: 
กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์: 
10120
โทรศัพท์: 
026893733-4
โทรสาร: 
Email: 
akachai@sensesign.com