home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ผังเมืองรวม

Updated: 14 มิ.ย. 2560

กฎกระทรวงผังเมืองรวม

1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. ภาคกลาง 
3. ภาคตะวันออก 
4. ภาคตะวันตก 
5. ภาคเหนือ 
6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. ภาคใต้
* ผังเมืองรวมที่ออกใช้บังคับตั้งแต่ 9 ก.ย. 2558 ไม่มีวันสิ้นสุดอายุใช้บังคับ ส่วนผังเมืองรวมที่ยังไม่สิ้นสุดอายุใช้บังคับ ณ วันที่ 9 ก.ย. 2558 ให้คงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีผังเมืองรวมฉบับใหม่ออกมาใช้บังคับแทน
** ผังเมืองรวมที่หมดอายุแล้วและยังไม่มีฉบับใหม่ออกใช้บังคับ อาจมี ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง บริเวณห้ามก่อสร้างฯ ออกตามกฎหมายควบคุมอาคาร ออกมาเพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่ ดูทั้งหมดที่ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกใช้บังคับชั่วคราวแทนผังเมืองรวมที่หมดอายุ
 
ลำดับ
ประกาศ
ท้องที่ที่ใช้บังคับ
(เรียงตามลำดับอักษรชื่อจังหวัดในแต่ละภาค)
สิ้นสุดอายุการใช้บังคับ * หมายเหตุ
 1.   กรุงเทพมหานครและปริมณฑล    
1.1 16/5/56 กรุงเทพมหานคร ฉบับเต็ม
15 พ.ค. 61
 
    ตัวกฎกระทรวงและหมายเหตุ  (9 ต.ค. 56) มีแก้คำผิดที่ท้ายเอกสาร    
    - เฉพาะใบแก้คำผิด    
    บัญชีท้ายกฎกระทรวง    
    แผนที่ท้ายกฎกระทรวง    
    แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท    
    รายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท    
    แผนผังแสดงที่โล่ง และรายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง    
    แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง    
    แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค และรายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค    
1.2 17/7/56 นครปฐม: จังหวัด 16 ก.ค. 61  
1.2.1 5/6/58 นครปฐม: อ.นครชัยศรี (ชุมชนนครชัยศรี) 4 มิ.ย. 63  
1.2.2 9/9/58 นครปฐม: อ.พุทธมณฑล อ.สามพราน (ชุมชนพุทธมณฑล)    
  ** นครปฐม: อ.สามพราน  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
1.3
 
นนทบุรี    
 
**
นนทบุรี  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
1.4
10/6/58
ปทุมธานี: จังหวัด
9 มิ.ย. 63
 
1.4.1
28/12/52
ปทุมธานี: อ.คลองหลวง (ต.คลองสอง ต.คลองหนึ่ง) อ.ธัญบุรี (ต.ประชาธิปัตย์) (เมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต) 
27 ธ.ค. 58
ขยายอายุครั้งที่ 1
1.4.2 11/4/55 ปทุมธานี: อ.ลำลูกกา อ.ธัญบุรี (ต.บึงยี่โถ)  10 เม.ย. 60  
  ** ปทุมธานี: อ.หนองเสือ อ.คลองหลวง อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
1.5
 5/2/57
สมุทรปราการ 
4 ก.พ. 62 
 
1.6 26/4/60 สมุทรสาคร: จังหวัด     
1.6.1 25/9/56 สมุทรสาคร: อ.บ้านแพ้ว (ชุมชนบ้านแพ้ว) 24 ก.ย. 61  
1.6.1ก 10/2/60 • (ฉบับที่ 2)
   
 
**
สมุทรสาคร: อ.กระทุ่มแบน อ.เมืองฯ ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
 
 
ลำดับ
ประกาศ
ท้องที่ที่ใช้บังคับ สิ้นสุดอายุ * หมายเหตุ
2.   ภาคกลาง    
2.1 19/1/60 กำแพงเพชร: จังหวัด     
2.1.1 4/10/56 กำแพงเพชร: อ.ขาณุวรลักษบุรี (ชุมชนขาณุวรลักษบุรี) 3 ต.ค. 61  
2.1.2 17/7/58 กำแพงเพชร: อ.ขาณุวรลักษบุรี (ชุมชนสลกขาตร) 16 ก.ค. 63  
 
**
กำแพงเพชร: อ.เมืองฯ ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
 
2.2 31/1/60 ชัยนาท: จังหวัด     
2.2.1 16/9/53 ชัยนาท: อ.เมืองฯ  15 ก.ย. 58  
2.2.2 6/12/55 ชัยนาท: อ.วัดสิงห์, อ.มโนรมย์ (ต.คุ้งสำเภา), อ.เมืองฯ (ต.ธรรมามูล, ต.หาดท่าเสา) อุทัยธานี: อ.เมืองฯ (ต.ท่าซุง) (เมืองวัดสิงห์) 5 ธ.ค. 60  
2.3
24/8/55
นครนายก: จังหวัด 
23 ส.ค. 60
 
  ** นครนายก: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
 
2.4
7/9/58
นครสวรรค์: จังหวัด
6 ก.ย. 63
 
2.4.1 11/3/54 นครสวรรค์: อ.ตาคลี 10 มี.ค. 59  
2.4.2 23/12/54 นครสวรรค์: อ.เมืองฯ 22 ธ.ค. 59  
2.4.2ก 29/4/59 • (ฉบับที่ 2)     
  ** นครสวรรค์: อ.ชุมแสง  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
2.5
19/1/60
พระนครศรีอยุธยา: จังหวัด     
2.5.1
20/4/49
พระนครศรีอยุธยา: อ.ท่าเรือ (ชุมชนท่าเรือ)
19 เม.ย. 59
ขยายระยะเวลา 5 ปี
2.5.2 11/4/55 พระนครศรีอยุธยา: อ.ผักไห่ (ชุมชนผักไห่ - ลาดชะโด)  10 เม.ย. 60  
2.5.3 25/4/55 พระนครศรีอยุธยา: อ.บางบาล อ.พระนครศรีอยุธยา (ต.บ้านใหม่ ต.บ้านป้อม) (ชุมชนบางบาล - มหาพราหมณ์)  24 เม.ย. 60  
2.5.4 1/8/55 พระนครศรีอยุธยา: อ.บางซ้าย (ชุมชนบางซ้าย)  31 ก.ค. 60  
2.5.5 26/8/58 พระนครศรีอยุธยา: อ.ลาดบัวหลวง (ชุมชนลาดบัวหลวง - สามเมือง)
25 ส.ค. 63  
  ** พระนครศรีอยุธยา: อ.เสนา อ.พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
2.6
31/1/60
พิจิตร: จังหวัด     
2.6.1
26/4/49
พิจิตร: อ.เมืองฯ 25 เม.ย. 59 ขยายระยะเวลา 5 ปี
2.6.2
29/8/55
พิจิตร: อ.บางมูลนาก (ต.บางไผ่) (ชุมชนบางไผ่) 28 ส.ค. 60  
2.6.3 11/12/55 พิจิตร: อ.ทับคล้อ (ชุมชนทับคล้อ) 10 ธ.ค. 60  
2.6.4 17/6/58 พิจิตร: อ.ตะพานหิน (ชุมชนตะพานหิน) 16 มิ.ย. 63  
2.6.5 7/9/58 พิจิตร: อ.โพธิ์ประทับช้าง (ชุมชนโพธิ์ประทับช้าง) 6 ก.ย. 63  
2.6.6 25/12/58 พิจิตร: อ.บางมูลนาก    
2.7 25/6/56 พิษณุโลก: จังหวัด 24 มิ.ย. 61  
2.7ก 29/4/58 • (ฉบับที่ 2)    
2.7.1 16/9/53 พิษณุโลก: อ.เมืองฯ อ.บางระกำ
15 ก.ย. 58  
2.7.2 14/7/58 พิษณุโลก: อ.นครไทย (ชุมชนนครไทย) 13 ก.ค. 63  
2.7.3 24/7/58 พิษณุโลก: อ.บางระกำ (ชุมชนบางระกำ) 23 ก.ค. 63  
2.7.4 14/8/58 พิษณุโลก: อ.วังทอง (ชุมชนวังทอง) 13 ส.ค. 63  
2.7.5 26/8/58 พิษณุโลก: อ.บางระกำ (ชุมชนปลักแรด) 25 ส.ค. 63  
2.7.6 7/9/58 พิษณุโลก: อ.เมืองฯ (ชุมชนบ้านใหม่) 6 ก.ย. 63  
2.7.7 9/9/58 พิษณุโลก: อ.พรหมพิราม (ชุมชนวงฆ้อง)    
2.7.8 14/9/58 พิษณุโลก: อ.เนินมะปราง (ชุมชเนินมะปราง)    
2.7.9 2/12/58 พิษณุโลก: อ.พรหมพิราม (ชุมชนพรหมพิราม)    
2.7.10 8/12/58 พิษณุโลก: อ.บางกระทุ่ม (ชุมชนบางกระทุ่ม)    
2.8
19/1/60
เพชรบูรณ์: จังหวัด 
 
 
  ** เพชรบูรณ์: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
2.9 28/4/60 ลพบุรี: จังหวัด     
2.9.1 9/7/56 ลพบุรี: อ.บ้านหมี่ 8 ก.ค. 61  
2.9.2 17/7/58 ลพบุรี: อ.ชัยบาดาล (ชุมชนลำนารายณ์) 16 ก.ค. 63  
2.9.3 8/12/58 ลพบุรี: อ.พัฒนานิคม (ต.หนองบัว) (ชุมชนแก่งเสือเต้น)    
2.10 12/4/60 สมุทรสงคราม: จังหวัด     
2.10.1 12/6/58 สมุทรสงคราม: อ.เมืองฯ (เมืองสมุทรสงคราม) 11 มิ.ย. 63  
2.10.2 3/5/60 สมุทรสงคราม: อ.อัมพวา     
  ** สมุทรสงคราม: อ.อัมพวา ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
2.11
13/1/55
สระบุรี: จังหวัด
12 ม.ค. 60
 
2.11ก
2/2/58
• (ฉบับที่ 2)    
2.11.1
26/10/52
สระบุรี: อ.พระพุทธบาท
25 ต.ค. 58
ขยายอายุครั้งที่ 1
2.11.2 8/2/55 สระบุรี: วิหารแดง  7 ก.พ. 60  
2.11.3 27/6/55 สระบุรี: หนองแค  26 มิ.ย. 60  
  ** สระบุรี: อ.เมืองฯ อ.บ้านหมอ อ.หนองแค อ.เฉลิมพระเกียรติ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
2.12 2/12/54 สิงห์บุรี: จังหวัด 1 ธ.ค. 59  
2.12ก 19/5/59 • (ฉบับที่ 2)     
2.12.1 8/7/58 สิงห์บุรี: อ.เมืองฯ 7 ก.ค. 63  
2.13
19/1/60
สุโขทัย: จังหวัด     
2.13.1
13/10/48
สุโขทัย: อ.สวรรคโลก
12 ต.ค. 58
ขยายระยะเวลา 5 ปี
2.13.2
13/11/52
สุโขทัย: อ.เมืองฯ
12 พ.ย. 58
ขยายอายุครั้งที่ 1
2.13.3
16/12/59
สุโขทัย: อ.ศรีสัชนาลัย (ชุมชนหาดเสี้ยว)     
2.13.4 16/12/59  สุโขทัย: อ.ศรีสำโรง (ชุมชนศรีสำโรง)     
2.13.5 16/12/59 สุโขทัย: อ.กงไกรลาศ (ชุมชนกงไกรลาศ)     
  ** สุโขทัย: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
2.14 3/5/60 สุพรรณบุรี: จังหวัด     
2.14.1 22/6/55 สุพรรณบุรี: อ.เมืองฯ  21 มิ.ย. 60  
2.14.2 9/9/58 สุพรรณบุรี: อ.สองพี่น้อง (เมืองสองพี่น้อง)
   
2.15 17/12/58 อ่างทอง: จังหวัด    
2.15.1 2/7/56 อ่างทอง: อ.ป่าโมก 1 ก.ค. 61  
2.15.1ก 23/9/59 • (ฉบับที่ 2)     
2.15.2 19/2/59 อ่างทอง: อ.เมืองฯ    
2.16 5/8/58 อุทัยธานี: จังหวัด 4 ส.ค. 63  
2.16.1 6/12/55 ชัยนาท: อ.วัดสิงห์, อ.มโนรมย์ (ต.คุ้งสำเภา), อ.เมืองฯ (ต.ธรรมามูล, ต.หาดท่าเสา) อุทัยธานี: อ.เมืองฯ (ต.ท่าซุง) (เมืองวัดสิงห์) 5 ธ.ค. 60  
2.16.2 8/7/58 อุทัยธานี: อ.เมืองฯ
7 ก.ค. 63  
 
ลำดับ
ประกาศ
ท้องที่ที่ใช้บังคับ สิ้นสุดอายุ * หมายเหตุ
3.   ภาคตะวันออก    
3.1 29/5/56 จันทบุรี: จังหวัด 28 พ.ค. 61  
3.1.1 10/7/58 จันทบุรี: อ.ท่าใหม่ 9 ก.ค. 63  
 
**
จันทบุรี: อ.เมืองฯ, อ.ขลุง  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
 
3.2 3/5/56 ฉะเชิงเทรา: จังหวัด 2 พ.ค. 61  
3.2.1 27/4/54 ฉะเชิงเทรา: อ.บางปะกง, อ.บ้านโพธิ์ (ชุมชนบางปะกง) 26 เม.ย. 59  
3.2.1ก 8/12/58 • (ฉบับที่ 2)    
3.2.2 16/3/55 ฉะเชิงเทรา: อ.บ้านโพธิ์ (ชุมชนบ้านโพธิ์) 15 มี.ค. 60  
3.2.3 1/11/56 ฉะเชิงเทรา: อ.พนมสารคาม, อ.ราชสาส์น (ชุมชนพนมสารคาม - เกาะขนุน) 31 ต.ค. 61  
3.2.4 11/2/58 ฉะเชิงเทรา: อ.บางน้ำเปรี้ยว, อ.เมืองฯ, อ.บ้านโพธิ์ (ชุมชนสุวินทวงศ์) 10 ก.พ. 63   
  ** ฉะเชิงเทรา: อ.คลองเขื่อน, อ.บางคล้า, อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
3.3 3/5/60 ชลบุรี: จังหวัด     
3.3.1
7/5/53
ชลบุรี: อ.เมืองฯ
6 พ.ค. 59
ขยายอายุครั้งที่ 1
3.3.2 2/12/54 ชลบุรี: อ.พานทอง อ.เมืองฯ (ชุมชนพานทอง-หนองตำลึง)  1 ธ.ค. 59  
3.3.3 4/10/56 ชลบุรี: อ.บ้านบึง (ชุมชนหัวกุญแจ – หนองไผ่แก้ว) 3 ต.ค. 61  
3.3.4 2/4/58 ชลบุรี: อ.บางละมุง อ.สัตหีบ (เมืองพัทยา) 1 เม.ย. 63  
 
**
ชลบุรี: อ.พนัสนิคม ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
 
3.4 10/9/56 ตราด: จังหวัด 9 ก.ย. 61  
3.4.1 23/2/54 ตราด: อ.แหลมงอบ (ชุมชนแหลมงอบ) 22 ก.พ. 59  
3.4.2 8/12/58  ตราด: อ.เมืองฯ    
3.5 2/11/55 ปราจีนบุรี: จังหวัด 1 พ.ย. 60  
3.5ก 23/9/58 • (ฉบับที่ 2)    
3.5.1 3/7/55 ปราจีนบุรี: อ.เมืองฯ  2 ก.ค. 60  
  ** ปราจีนบุรี: อ.กบินทร์บุรี ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
3.6
19/1/60
ระยอง: จังหวัด 
 
 
3.6.1
11/10/49
ระยอง: อ.เมืองฯ (ชุมชนบ้านเพ)
10 ต.ค. 59
ขยายระยะเวลา 5 ปี
3.6.2 30/5/55 ระยอง: อ.แกลง (ชุมชนทุ่งควายกิน-กองดิน)  29 พ.ค. 60  
3.6.3 24/7/55 ระยอง: อ.นิคมพัฒนา อ.บ้านค่าย อ.เมืองฯ (ชุมชนบ้านค่าย–มาบข่า)  23 ก.ค. 60  
 
**
ระยอง: อ.เมืองฯ อ.บ้านฉาง อ.แกลง อ.นิคมพัฒนา อ.บ้านค่าย ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
 
3.7
30/6/58
สระแก้ว: จังหวัด 29 มิ.ย. 63  
3.7.1
7/10/47
สระแก้ว: อ.เมืองฯ
6 ต.ค. 58
ขยายอายุครั้งที่ 1
3.7.2 5/7/56 สระแก้ว: อ.อรัญประเทศ 4 ก.ค. 61  
 
ลำดับ
ประกาศ
ท้องที่ที่ใช้บังคับ สิ้นสุดอายุ * หมายเหตุ
4.   ภาคตะวันตก    
4.1 24/2/60 กาญจนบุรี: จังหวัด     
4.1.1 21/12/59 กาญจนบุรี: อ.ท่ามะกา อ.ท่าม่วง (เมืองท่าเรือพระแท่น)     
  ** กาญจนบุรี: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
4.2 19/1/60 ตาก: จังหวัด     
4.2.1 4/4/55 ตาก: อ.แม่สอด  3 เม.ย. 60  
4.3 25/12/58 ประจวบคีรีขันธ์: จังหวัด    
4.3.1 22/4/54 ประจวบคีรีขันธ์: ต.อ่าวน้อย อ.เมืองฯ (ชุมชน กม.5) 21 เม.ย. 59  
4.3.2 3/6/54 ประจวบคีรีขันธ์: อ.เมืองฯ 2 มิ.ย. 59  
4.3.3 25/4/55 ประจวบคีรีขันธ์: อ.สามร้อยยอด (ชุมชนไร่ใหม่ - ไร่เก่า)  24 เม.ย. 60  
4.3.4 5/9/55 ประจวบคีรีขันธ์: อ.กุยบุรี (ชุมชนกุยบุรี) 4 ก.ย. 60  
4.3.5 14/7/58 ประจวบคีรีขันธ์: อ.บางสะพาน (ต.ธงชัย) (ชุมชนบ้านกรูด) 13 ก.ค. 63  
4.3.6 1/9/58 ประจวบคีรีขันธ์: อ.ทับสะแก (ชุมชนทับสะแก) 31 ส.ค. 63  
4.3.7 22/1/59 ประจวบคีรีขันธ์: อ.ปราณบุรี (ชุมชนปราณบุรี)     
4.3.8 28/1/59 ประจวบคีรีขันธ์: อ.หัวหิน (ชุมชนหนองพลับ)     
 
**
ประจวบคีรีขันธ์: อ.เมืองฯ, อ.บางสะพาน อ.หัวหิน  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
 
4.4 19/4/60 เพชรบุรี: จังหวัด     
4.4.1 26/12/55 เพชรบุรี: อ.บ้านแหลม (ชุมชนบางตะปูน) 25 ธ.ค. 60  
4.4.2 6/3/56 เพชรบุรี: อ.บ้านลาด (ชุมชนบ้านลาด) 5 มี.ค. 61  
  ** เพชรบุรี: อ.บ้านลาด อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
4.5 30/11/55 ราชบุรี: จังหวัด 29 พ.ย. 60  
4.5ก 9/12/58 (ฉบับที่ 2)    
4.5.1 3/2/55 ราชบุรี: อ.โพธาราม
2 ก.พ. 60  
4.5.2 30/5/55 ราชบุรี: อ.เมืองฯ  29 พ.ค. 60  
4.5.3 10/2/58 ราชบุรี: อ.บ้านโป่ง 9 ก.พ. 63  
 
ลำดับ
ประกาศ
ท้องที่ที่ใช้บังคับ สิ้นสุดอายุ * หมายเหตุ
5.   ภาคเหนือ    
5.1
28/6/56
เชียงราย: จังหวัด
27 มิ.ย. 61
 
5.1.1 5/1/55 เชียงราย: อ.เวียงเชียงรุ้ง (ชุมชนบ้านเหล่า) 4 ม.ค. 60  
5.1.2 25/4/55 เชียงราย: อ.เชียงของ (ชุมชนบุญเรือง)  24 เม.ย. 60  
5.1.3 13/6/55 เชียงราย: อ.แม่จัน (ต.จันจว้า) (ชุมชนจันจว้า)  12 มิ.ย. 60  
5.1.4 13/6/55 เชียงราย: อ.เวียงชัย (ชุมชนเวียงชัย)  12 มิ.ย. 60  
5.1.5 25/6/56 เชียงราย: อ.แม่จัน (ชุมชนแม่จัน-สันทราย) 24 มิ.ย. 61  
  ** เชียงราย: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
5.2 25/4/55 เชียงใหม่: จังหวัด 24 เม.ย. 60   
 5.2ก  6/1/60 • (ฉบับที่ 2)    
5.2.1 21/5/56 เชียงใหม่: อ.สันทราย อ.แม่ริม อ.เมืองฯ อ.ดอยสะเก็ด (ต.สันปูเลย) อ.สันกำแพง (ต.สันกลาง ต.ต้นเปา) อ.สารภี อ.หางดง (เมืองเชียงใหม่) 20 พ.ค. 61  
5.2.1ก 14/6/60 • (ฉบับที่ 2)     
5.3 31/5/56 น่าน: จังหวัด 30 พ.ค. 61  
5.3.1 30/5/55 น่าน: อ.ทุ่งช้าง (ชุมชนทุ่งช้าง)  29 พ.ค. 60  
5.3.2 5/7/56 น่าน: อ.เชียงกลาง (ชุมชนเชียงกลาง) 4 ก.ค. 61  
5.3.3 9/7/56 น่าน: อ.นาน้อย (ชุมชนนาน้อย) 8 ก.ค. 61  
5.3.4 18/8/58 น่าน: อ.เมืองฯ อ.ภูเพียง (ต.ฝายแก้ว ต.ม่วงตึ๊ด ต.ท่าน้าว) (เมืองน่าน) 17 ส.ค. 63  
5.4
20/11/56
พะเยา: จังหวัด
19 พ.ย. 61
 
5.4.1 11/4/55 พะเยา: อ.แม่ใจ (ชุมชนแม่ใจ)  10 เม.ย. 60  
5.4.2 15/6/55 พะเยา: อ.ภูกามยาว (ชุมชนดงเจน)  14 มิ.ย. 60  
5.4.3 29/8/55 พะเยา: อ.ปง (ต.งิม) (ชุมชนงิม) 28 ส.ค. 60  
5.4.4 6/12/55 พะเยา: อ.ดอกคำใต้ (ต.บ้านถ้ำ) (ชุมชนบ้านถ้ำ) 5 ธ.ค. 60  
5.4.5 29/11/56 พะเยา: อ.จุน (ชุมชนห้วยข้าวก่ำ) 28 พ.ย. 61  
5.4.6 29/7/58 พะเยา: อ.ดอกคำใต้ (ชุมชนดอกคำใต้) 28 ก.ค. 63  
5.4.7 29/7/58 พะเยา: อ.เชียงม่วน (ชุมชนเชียงม่วน) 28 ก.ค. 63  
  ** พะเยา: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
5.5 3/7/58 แพร่: จังหวัด 2 ก.ค. 63  
5.5.1 21/10/54 แพร่: อ.เมืองฯ, อ.สูงเม่น (ต.เวียงทอง, ต.ร่องกาศ) 20 ต.ค. 59  
5.5.2 18/8/58 แพร่: อ.สูงเม่น (ชุมชนสูงเม่น) 17 ส.ค. 63  
5.5.3 26/8/58 แพร่: อ.ร้องกวาง (ชุมชนร้องกวาง) 25 ส.ค. 63  
5.5.4 14/9/58 แพร่: อ.เด่นชัย (ชุมชนเด่นชัย - แม่จั๊วะ)    
5.6 30/3/60 แม่ฮ่องสอน: จังหวัด     
5.6.1 21/2/57  แม่ฮ่องสอน: อ.เมืองฯ (เมืองแม่ฮ่องสอน)  20 ก.พ. 62  
5.6.2 20/8/58 แม่ฮ่องสอน: อ.ปาย (ชุมชนปาย) 19 ส.ค. 63  
5.6.3 24/8/58 แม่ฮ่องสอน: อ.แม่สะเรียง (ชุมชนแม่สะเรียง)
23 ส.ค. 63  
5.7 12/9/56  ลำปาง: จังหวัด 11 ก.ย. 61  
5.7.1 26/11/58 ลำปาง: อ.เถุิน (ชุมชนล้อมแรด)    
5.7.2 8/12/58 ลำปาง: อ.เมืองฯ (เมืองลำปาง)    
5.7.3 21/12/58 ลำปาง: อ.งาว (ชุมชนหลวงเหนือ)    
5.8 21/4/60 ลำพูน: จังหวัด     
5.8.1 15/6/55 ลำพูน: อ.เมืองฯ  14 มิ.ย. 60  
5.8.2 14/8/58 ลำพูน: อ.แม่ทา (ชุมชนทากาศ)
13 ส.ค. 63  
5.9
31/1/60
อุตรดิตถ์: จังหวัด     
5.9.1
21/12/52
อุตรดิตถ์: อ.เมืองฯ
20 ธ.ค. 58
 ขยายอายุครั้งที่ 1
5.9.2 11/12/55 อุตรดิตถ์: อ.ลับแล (ต.ลับแล) 10 ธ.ค. 60  
 
ลำดับ
ประกาศ
ท้องที่ที่ใช้บังคับ สิ้นสุดอายุ * หมายเหตุ
6.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
6.1
28/4/60 
กาฬสินธุ์: จังหวัด     
 
**
กาฬสินธุ์: อ.เมืองฯ ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
 
6.2 26/4/60 ขอนแก่น: จังหวัด 
 
 
6.2.1
14/8/58
ขอนแก่น: อ.บ้านไผ่ อ.โนนศิลา (ต.โนนแดง) (ชุมชนบ้านไผ่)
13 ส.ค. 58
 
6.2.2
21/12/59
ขอนแก่น: อ.พล 
 
 
  ** ขอนแก่น: อ.ชุมแพ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
 
6.3
29/5/58
ชัยภูมิ: จังหวัด
28 พ.ค. 63
 
6.3.2 25/10/56 ชัยภูมิ: ชุมชนลาดใหญ่ (อ.เมืองฯ) 24 ต.ค. 61  
6.3.3 17/3/57 ชัยภูมิ: อ.คอนสวรรค์ (ชุมชนคอนสวรรค์)  16 มี.ค. 62  
6.3.4 3/6/58 ชัยภูมิ: อ.หนองบัวระเหว (ชุมชนหนองบัวระเหว) 2 มิ.ย. 63  
6.3.5 20/8/58 ชัยภูมิ: อ.เมืองฯ (ต.บ้านค่าย) อ.เนินสง่า (ต.กะฮาด) (ชุมชนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว) 19 ส.ค. 63  
6.3.6 20/8/58 ชัยภูมิ: อ.แก้งคร้อ (ต.นาหนองทุ่ม) (ชุมชนนาหนองทุ่ม)  19 ส.ค. 63  
6.4 10/3/60 นครพนม: จังหวัด     
6.5
19/1/60
นครราชสีมา: จังหวัด 
 
 
6.5.1 7/4/59 นครราชสีมา: อ.บัวใหญ่     
  ** นครราชสีมา: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
6.6
12/4/60
บึงกาฬ: จังหวัด     
6.7
31/1/60
บุรีรัมย์: จังหวัด     
 
**
บุรีรัมย์: อ.เมืองฯ อ.นางรอง ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
 
6.8 31/1/60 มหาสารคาม: จังหวัด     
6.8.1 2/1/57 มหาสารคาม: อ.กันทรวิชัย (ชุมชนท่าขอนยาง - ขามเรียง)  1 ม.ค. 62  
  ** มหาสารคาม: อ.เมืองฯ ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
6.9 26/4/60 มุกดาหาร: จังหวัด 
 
 
ุ6.9.1
20/5/58
มุกดาหาร: อ.นิคมคำสร้อย (ชุมชนนิคมคำสร้อย)
19 พ.ค. 63
 
6.9.2
21/12/59
มุกดาหาร: อ.ดอนตาล (ชุมชนดอนตาล) 
 
 
ุ6.9.3 21/12/59  มุกดาหาร: อ.คำชะอี (ชุมชนคำชะอี)     
  ** มุกดาหาร: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
6.10 24/8/55 ยโสธร: จังหวัด 23 ส.ค. 60   
  ** ยโสธร: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
6.11 19/4/60 ร้อยเอ็ด: จังหวัด     
  ** ร้อยเอ็ด: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
6.12 8/7/58  เลย: จังหวัด    
  ** เลย: อ.เมืองฯ ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
6.13 28/4/60 ศรีสะเกษ: จังหวัด     
6.13.1 27/4/54  ศรีสะเกษ: อ.เมืองฯ 26 เม.ย. 59  
6.14 19/4/60 สกลนคร: จังหวัด     
  22/4/54  สกลนคร: อ.เมืองฯ 21 เม.ย. 59  
6.15 25/9/56 สุรินทร์: จังหวัด
24 ก.ย. 61
 
  ** สุรินทร์: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
6.16 19/1/60 หนองคาย: จังหวัด     
6.16.1 11/10/54 หนองคาย: อ.เมืองฯ 10 ต.ค. 59  
6.17 20/5/58  หนองบัวลำภู: จังหวัด 19 พ.ค. 63  
6.18 21/4/60 อำนาจเจริญ: จังหวัด     
6.18.1 31/7/56  อำนาจเจริญ: อ.เมืองฯ อ.ลืออำนาจ (ต.โคกกลาง) 30 ก.ค. 61  
ุ6.19
12/4/60
อุดรธานี: จังหวัด 
 
 
6.19.1
9/7/53
อุดรธานี: อ.เมืองฯ 
8 ก.ค. 59
ขยายอายุครั้งที่ 1
6.20
21/12/58
อุบลราชธานี: จังหวัด
 
 
  ** อุบลราชธานี: อ.วารินชำราบ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
 
ลำดับ
ประกาศ
ท้องที่ที่ใช้บังคับ สิ้นสุดอายุ * หมายเหตุ
7.   ภาคใต้    
7.1 25/11/59 กระบี่: จังหวัด     
7.1.1 23/12/54 กระบี่: อ.เมืองฯ 22 ธ.ค. 59  
7.1.2 29/12/59 กระบี่: อ.ลันตา (ชุมชนเกาะลันตาใหญ่ - เกาะลันตาน้อย)     
  ** กระบี่: อ.อ่าวลึก ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
7.2 10/3/60 ชุมพร: จังหวัด     
  ** ชุมพร: อ.หลังสวน ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
7.3 25/12/58 ตรัง: จังหวัด    
7.3.1 2/6/54 ตรัง: อ.ห้วยยอด 1 มิ.ย. 59  
7.3.2 24/2/55 ตรัง: อ.กันตัง 23 ก.พ. 60  
7.3.3 10/7/58  ตรัง: อ.เมืองฯ 9 ก.ค. 63  
7.4 8/1/57 นครศรีธรรมราช: จังหวัด
7 ม.ค. 62  
7.4.1 26/7/55 นครศรีธรรมราช: อ.ปากพนัง 25 ก.ค. 60  
7.4.2 6/12/55 นครศรีธรรมราช: อ.จุฬาภรณ์ 5 ธ.ค. 60  
 
**
นครศรีธรรมราช: อ.เมืองฯ อ.พระพรหม อ.ทุ่งสง อ.ขนอม ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
 
7.5 17/12/58 นราธิวาส: จังหวัด    
7.5.1 20/12/56  นราธิวาส: อ.เมืองฯ 19 ธ.ค. 61  
7.5.2 5/6/58 นราธิวาส: อ.เมืองฯ (ต.กะลุวอเหนือ ต.กะลุวอ) (ชุมชนพิกุลทอง) 4 มิ.ย. 63  
7.5.3 10/4/60 นราธิวาส: อ.สุไหงโก-ลก     
  ** นราธิวาส: อ.ตากใบ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
7.6 10/4/60 ปัตตานี: จังหวัด     
7.6.1 24/8/58 ปัตตานี: อ.เมืองฯ อ.หนองจิก (ต.ดอนรัก) (เมืองปัตตานี) 23 ส.ค. 63   
7.7
10/4/60
พังงา: จังหวัด 
 
 
7.7.1
2/7/53
พังงา: อ.ท้ายเหมือง อ.ตะกั่วทุ่ง (ชุมชนโคกกลอย - ท้ายเหมือง)
1 ก.ค. 59
ขยายอายุครั้งที่ 1
  ** พังงา: อ.ตะกั่วป่า อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
7.8
17/2/60
พัทลุง: จังหวัด 
 
 
  ** พัทลุง: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
7.9
7/7/54
ภูเก็ต 
6 ก.ค. 59
 
7.9ก 14/9/54 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณหมายเลข 7.39    
7.9ข 16/1/56 (ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้     
7.9ค 17/7/58 • (ฉบับที่ 4)    
7.10 29/5/56 ยะลา: จังหวัด 28 พ.ค. 61  
7.10.1 20/5/54 ยะลา: อ.เมืองฯ 19 พ.ค. 59  
7.10.1ก 1/1/59 • (ฉบับที่ 2)    
7.10.2 16/2/54 ยะลา: อ.เบตง 15 ก.พ. 59  
7.11
26/8/58
ระนอง: จังหวัด
25 ส.ค. 63
 
7.11.1
10/2/53
ระนอง: อ.เมืองฯ
9 ก.พ. 59
ขยายอายุครั้งที่ 1
7.12
13/1/60
สงขลา: จังหวัด 
 
 
7.12.1 2/8/56 สงขลา: อ.หาดใหญ่(ต.พะตง) อ.สะเดา(ต.พังลา) (ชุมชนพะตง - พังลา) 1 ส.ค. 61  
7.12.2 14/9/58 สงขลา: อ.รัตภูมิ (ชุมชนกำแพงเพชร - นาสีทอง)    
  ** สงฃลา: อ.นาหม่อม อ.หาดใหญ่ อ.บางกล่ำ อ.เมืองฯ อ.สะเดา  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
7.13 21/4/60 สตูล: จังหวัด     
7.13.1
1/9/58 
สตูล: อ.เมืองฯ 31 ส.ค. 63  
7.14
19/1/60
สุราษฎร์ธานี: จังหวัด 
 
 
7.14.1 22/12/53 สุราษฎร์ธานี: อ.เกาะสมุย (ต.ตลิ่งงาม) (ชุมชนเกาะแตน) 21 ธ.ค. 58  
7.14.2 13/2/57 สุราษฎร์ธานี: อ.นาสาร (เมืองนาสาร)  12 ก.พ. 62  
7.14.3 24/8/58 สุราษฎร์ธานี: อ.เกาะพะงัน (ชุมชนเกาะพะงัน)
23 ส.ค. 63  
  ** สุราษฎร์ธานี: อ.เมืองฯ อ.พุนพิน อ.บ้านนาสาร  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    

ผังเมืองรวมที่หมดอายุใช้บังคับแล้วและยังไม่มีผังเมืองรวมฉบับใหม่ออกมาใช้บังคับ
(เฉพาะบางฉบับ / คงไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและอ้างอิง)
 
ประกาศ
ท้องที่  สิ้นสุดอายุการใช้บังคับ * หมายเหตุ
1.2 26/4/49 นครปฐม: อ.สามพราน (ชุมชนอ้อมใหญ่)
 25 เม.ย. 56 ** หมดอายุ **
1.4
16/5/50
ปทุมธานี: อ.หนองเสือ อ.คลองหลวง อ.ธัญบุรี
15 พ.ค. 57
** หมดอายุ **
1.6
6/12/50
สมุทรสาคร: อ.เมืองฯ
5 ธ.ค. 57
** หมดอายุ **
2.4
26/5/52
นครสวรรค์: อ.ชุมแสง
25 พ.ค. 57
** หมดอายุ **
2.5
14/7/49
พระนครศรีอยุธยา: อ.เสนา
13 ก.ค. 56
** หมดอายุ **
2.5
16/5/50
พระนครศรีอยุธยา: อ.บ้านแพรก อ.มหาราช (ชุมชนบ้านแพรก - โรงช้าง - มหาราช)
15 พ.ค. 55
** หมดอายุ **
2.5
29/6/52
พระนครศรีอยุธยา: อ.พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย
28 มิ.ย. 57
** หมดอายุ ** 
2.8
28/9/50
เพชรบูรณ์: อ.เมืองฯ
27 ก.ย. 57
** หมดอายุ **
2.11
16/11/48
สระบุรี: อ.เมืองฯ อ.เฉลิมพระเกียรติ
15 พ.ย. 55
** หมดอายุ **
2.11
22/12/48
สระบุรี: อ.บ้านหมอ อ.เสาไห้ (ชุมชนท่าลาน)
21 ธ.ค. 55
** หมดอายุ **
2.11
29/12/49
สระบุรี: อ.แก่งคอย
28 ธ.ค. 54
** หมดอายุ **
2.11
25/7/50
สระบุรี: อ.หนองแค (ชุมชนหินกอง - โคกแย้)
24 ก.ค. 57
** หมดอายุ **
2.11
25/7/50
สระบุรี: อ.แก่งคอย(ต.ทับกวาง) อ.มวกเหล็ก(ต.มิตรภาพ) (ชุมชนทับกวาง)
24 ก.ค. 57
** หมดอายุ **
3.2
7/6/49
ฉะเชิงเทรา: อ.เมืองฯ
6 มิ.ย. 56
** หมดอายุ **
3.6
3/7/49
ระยอง: อ.เมืองฯ อ.บ้านค่าย
2 ก.ค. 56
** หมดอายุ **
4.4
8/8/50
เพชรบุรี: อ.เมืองฯ อ.บ้านลาด
7 ส.ค. 57
** หมดอายุ **
5.1
8/8/50
เชียงราย: อ.เมืองฯ อ.เวียงชัย (ต.เวียงชัย)
7 ส.ค. 57
** หมดอายุ **
5.4
27/12/48
พะเยา: อ.เมืองฯ อ.ดอกคำใต้ (ต.ดอกคำใต้)
26 ธ.ค. 55
** หมดอายุ **
6.2
24/12/47
ขอนแก่น: อ.ชุมแพ
23 ธ.ค. 54
** หมดอายุ **
6.3
24/8/50
ชัยภูมิ: อ.เมืองฯ
23 ส.ค. 57
** หมดอายุ **
6.5
26/7/47
นครราชสีมา: อ.เมืองฯ อ.ขามทะเลสอ(ต.ขามทะเลสอ ต.โป่งแดง) อ.สูงเนิน(ต.กุดจิก ต.นากลาง)
25 ก.ค. 54
** หมดอายุ **
 
18/6/50
(ฉบับที่ 2)
 
 
6.9
14/7/49
มุกดาหาร: อ.เมืองฯ
13 ก.ค. 56
** หมดอายุ **
6.10 16/11/48 ยโสธร: อ.เมืองฯ
12 ต.ค. 55 ** หมดอายุ **
6.11
11/10/49
ร้อยเอ็ด: อ.เมืองฯ อ.ธวัชบุรี
10 ต.ค. 56
** หมดอายุ **
6.15 28/4/49 สุรินทร์: อ.เมืองฯ
27 เม.ย. 56
** หมดอายุ **
6.20
16/4/47
อุบลราชธานี: อ.เมืองฯ อ.วารินชำราบ
15 เม.ย. 54
** หมดอายุ **
7.7
27/12/50
พังงา: อ.เมืองฯ
26 ธ.ค. 57
** หมดอายุ **
7.8
25/8/49
พัทลุง: อ.เมืองฯ
24 ส.ค. 56
** หมดอายุ **
7.12
27/12/48
สงขลา: อ.เมืองฯ อ.สิงหนคร (ชุมชนท่าเรือน้ำลึก)
26 ธ.ค. 55
** หมดอายุ **
7.14
25/7/49
สุราษฎร์ธานี: อ.สมุย (ชุมชนเกาะสมุย)
24 ก.ค. 56
** หมดอายุ **
 
29/9/52
(ฉบับที่ 2)
 
 
 
แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com
ASA Knowledge Center (Professional):