สถาปนิก 62HIGHTLIGHTNEW FACES - สถาปนิกและออฟฟิสสถาปนิกหน้าใหม่ไฟแรง...

ASA CREW VOL.11 เรียนรู้วิธีคิด มุมมอง ความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์การออกแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและแตกต่างของเหล่าสถาปนิกและออฟฟิสสถาปนิกประเทศไทย ที่จะทำให้เราๆ เข้าใจและเข้าถึงพวกเค้าเหล่านี้ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น