สถาปนิก 62HIGHTLIGHT


ASA SEMINAR 2019


งานสัมมนาอาษา 2562 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสถาปัตยกรรมและเมืองที่ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อหลัก ’ธาตุ 4+1: ดิน น้ำ ลม ไฟ และคน’ ด้วยรูปแบบการเสวนา ทุกหัวข้อย่อยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานออกแบบกรณีศึกษา

GREEN BUILDING TOUR


อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน ASA 2019 “กรีน ดี อยู่ดี Living Green” คือ กิจกรรมเยี่ยมชมตัวอย่างอาคารเขียว “Green Building Tour”

ASA ACTIVITIES & WORKSHOP


กิจกรรมบริเวณลานกิจกรรมกลาง ของงาน ASA 2019 “กรีน ดี อยู่ดี Living Green”

ASA FORUM 2019


ทอล์กสร้างแรงบันดาลใจโดยสถาปนิกจากบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่นเดียวกับครั้งผ่านๆ มา หนึ่งในไฮไลต์ของงานสถาปนิก’62

ASA EXHIBITION


Smart city, Zero Waste, Green Building Showcases, ภูมิปัญญาจาก 3 ภูมิภาค

เยี่ยมชมอาคารเขียวผ่านนิทรรศการ Green Building Showcase ในงานสถาปนิก'62


ในยุคที่คนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ไม่น่าแปลกใจที่ทุกวันนี้ คำว่า "อาคารเขียว" หรือ Green building

ASA INTERNATIONAL
DESIGN COMPETITION 2019


The ASA Internation Design Competition this year is dedicated to fresg ideas in su stainability
- approaches so radical, unanticipated,and transformative they earn the epithet 'uncanny'

"GREEN DESIGN"
STUDENT EXHIBITION


สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอเชิญชวนนิสิตนักษึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดออกแบบเชิงความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นการออกแบบเพื่อสื่งแวดล้อมและความยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ "Green Design"

ASA EMERGING
ARCHITECTURE AWARDS 2019


โครงการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมรุ่มใหม่ 2562 "Living Green" คือแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย