สถาปนิก 62NEWSโครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/62 “ไปดูจระเข้” Building Material Visit Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1/62 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

(รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด สมาคมฯ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินลงทะเบียนก่อน)