สถาปนิก 62NEWSโครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1/62 “Façade & Maintenance” Building Material Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-62 เสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00

(รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดไว้ สมาคมฯ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินลงทะเบียนก่อน)