ลงทะเบียนล่วงหน้า

Trade Visitor

 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • นักลงทุน
 • นักออกแบบ
 • สถาปนิก
 • มัณฑนากร
 • วิศวกร
 • ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • ผู้ค้าวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง
 • ผู้บริหาร-ผู้จัดการอาคาร
 • เจ้าของกิจการโรงแรมหรือรีสอร์ท
 • นักอุตสาหกรรม, นักการเงิน, นักวิชาการ
 • ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ

Public Visitor

 • นักศึกษา
 • นักเรียน
 • กลุ่มแม่บ้าน พ่อบ้าน
 • พนักงานเกษียณอายุ
 • ประชาชนทั่วไป